Văn bản - Thông báo
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 1666 items in 84 pages
1 Thông báo triệu tập thí sinh dự thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2021
Số/Ký hiệu: 183/TB-HĐTNNTH ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa
Đã xem: 2024 lượt / Tải về: 0 lượt

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2021
24/03/2022
2 Quyết định phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2021
Số/Ký hiệu: 695/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Trí Thanh
Đã xem: 1810 lượt / Tải về: 0 lượt

Quyết định phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2021
16/03/2022
3 Thông báo Tài liệu ôn tập kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2021
Số/Ký hiệu: 145 /TB-HĐTNNTH ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa
Đã xem: 1631 lượt / Tải về: 0 lượt

Thông báo Tài liệu ôn tập kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2021
11/03/2022
4 Công văn chấm dứt hoạt động đường dây nóng cải cách hành chính tỉnh
Số/Ký hiệu: 1186/UBND-NCKS ; Người ký: Hồ Quang Bửu
Đã xem: 641 lượt / Tải về: 0 lượt

Công văn chấm dứt hoạt động đường dây nóng cải cách hành chính tỉnh
03/03/2022
5 Thông báo điểm phỏng vấn (vòng 2) Kỳ tuyển dụng công chức, viên chức đối với người đi học theo chế độ cử tuyển tỉnh Quảng Nam năm 2021
Số/Ký hiệu: 97/TB-HĐTD ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa
Đã xem: 1533 lượt / Tải về: 0 lượt

Thông báo điểm phỏng vấn (vòng 2) Kỳ tuyển dụng công chức, viên chức đối với người đi học theo chế độ cử tuyển tỉnh Quảng Nam năm 2021
20/02/2022
6 Lịch sát hạch vòng 2 và Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự kỳ tuyển dụng CCVC đối với người đi học theo chế độ cử tuyển tỉnh Quảng Nam năm 2021
Số/Ký hiệu: . ; Người ký: .
Đã xem: 1198 lượt / Tải về: 0 lượt

Lịch sát hạch vòng 2 và Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự kỳ tuyển dụng CCVC đối với người đi học theo chế độ cử tuyển tỉnh Quảng Nam năm 2021
18/02/2022
7 Thông báo điểm thi viết Kỳ kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức tỉnh Quảng Nam đợt 3 năm 2021
Số/Ký hiệu: 85/TB-HĐKTSH ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa
Đã xem: 1647 lượt / Tải về: 0 lượt

Thông báo điểm thi viết Kỳ kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức tỉnh Quảng Nam đợt 3 năm 2021
16/02/2022
8 Quyết định ban hành Nội quy, Quy chế kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Quảng Nam đợt 3 năm 2021
Số/Ký hiệu: 80/QĐ-HĐKTSH ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa
Đã xem: 969 lượt / Tải về: 0 lượt

Quyết định ban hành Nội quy, Quy chế kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Quảng Nam đợt 3 năm 2021
15/02/2022
9 Thông tư 07/2021/TT-BNV quy định chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ
Số/Ký hiệu: 07/2021/TT-BNV ; Người ký: Phạm Thị Thanh Trà
Đã xem: 1266 lượt / Tải về: 0 lượt

Thông tư 07/2021/TT-BNV quy định chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ
31/12/2021
10 Thông báo Lịch Tiếp công dân của Giám đốc Sở Nội vụ năm 2022
Số/Ký hiệu: 68/TB-SNV ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa
Đã xem: 814 lượt / Tải về: 0 lượt

Thông báo Lịch Tiếp công dân của Giám đốc Sở Nội vụ năm 2022
10/02/2022
11 Tài liệu ôn tập kỳ kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Quảng Nam đợt 3 năm 2021
Số/Ký hiệu: ... ; Người ký: ...
Đã xem: 1323 lượt / Tải về: 0 lượt

Tài liệu ôn tập kỳ kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Quảng Nam đợt 3 năm 2021
24/01/2022
12 Kế hoạch kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Quảng Nam đợt 3 năm 2021
Số/Ký hiệu: 9477/KH-UBND ; Người ký: Lê Trí Thanh
Đã xem: 1806 lượt / Tải về: 0 lượt

Kế hoạch kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Quảng Nam đợt 3 năm 2021
31/12/2021
13 Công văn triển khai thực hiện Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 của UBND tỉnh về phân cấp, quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức các tổ chức hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh
Số/Ký hiệu: 2944/SNV-TCBC ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa
Đã xem: 1325 lượt / Tải về: 0 lượt

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 của UBND tỉnh về phân cấp, quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức các tổ chức hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh
30/12/2021
14 Tài liệu ôn tập phục vụ sát hạch (vòng 2) kỳ tuyển dụng công chức, viên chức đối với người đi học theo chế độ cử tuyển tỉnh Quảng Nam năm 2021
Số/Ký hiệu: 165/HĐTD ; Người ký: Lê Trí Thanh
Đã xem: 1688 lượt / Tải về: 0 lượt

tài liệu ôn tập phục vụ sát hạch (vòng 2) kỳ tuyển dụng công chức, viên chức đối với người đi học theo chế độ cử tuyển tỉnh Quảng Nam năm 2021
09/12/2021
15 Quyết định ban hành Quy định về phân cấp, quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức các tổ chức hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 28/2021/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Trí Thanh
Đã xem: 2021 lượt / Tải về: 0 lượt

Quyết định ban hành Quy định về phân cấp, quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức các tổ chức hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Quảng Nam
16/11/2021
16 Thông báo về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự sát hạch tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Quảng Nam đợt 2 năm 2021
Số/Ký hiệu: 259/TB-HĐKTSH ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa
Đã xem: 2116 lượt / Tải về: 0 lượt

Thông báo về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự sát hạch tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Quảng Nam đợt 2 năm 2021
16/11/2021
17 Danh mục tài liệu tham khảo, thời gian tổ chức thi viết kỳ kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Quảng Nam đợt 2 năm 2021
Số/Ký hiệu: 148/HĐKTSH ; Người ký: Trần Văn Tân
Đã xem: 1810 lượt / Tải về: 0 lượt

Danh mục tài liệu tham khảo, thời gian tổ chức thi viết kỳ kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Quảng Nam đợt 2 năm 2021
10/11/2021
18 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố
Số/Ký hiệu: 7376/HD-UBND ; Người ký: Lê Trí Thanh
Đã xem: 1444 lượt / Tải về: 0 lượt

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố
19/10/2021
19 Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm Lưu trữ lịch sử
Số/Ký hiệu: 47/QĐ-TTLTLS ; Người ký: Nguyễn Thị Minh Phương
Đã xem: 320 lượt / Tải về: 0 lượt

Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm Lưu trữ lịch sử
19/10/2021
20 Thông báo tuyển dụng công chức, viên chức đối với người đi học theo chế độ cử tuyển
Số/Ký hiệu: 200/TB-SNV ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa
Đã xem: 2377 lượt / Tải về: 0 lượt

Thông báo tuyển dụng công chức, viên chức đối với người đi học theo chế độ cử tuyển tỉnh Quảng Nam năm 2021
18/10/2021