Tuyền truyền phổ biến pháp luật
Loại văn bản: Kết luận
Cơ quan ban hành: Bộ Chính trị
Số/Ký hiệu: 40-KL/TW
Ngày ban hành: 18/07/2022
Người ký: Võ Văn Thưởng
Ngày hiệu lực: 18/07/2022
Về nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về biên chế giai đoạn 2022-2026
Còn hiệu lực

Nội dung trích yếu :
Về nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về biên chế giai đoạn 2022-2026


Đã xem: 295 lượt