Tuyền truyền phổ biến pháp luật
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 729/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 16/06/2022
Người ký: Lê Minh Thành
Ngày hiệu lực: 16/06/2022
Phê duyệt chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030
Còn hiệu lực

Nội dung trích yếu :
Phê duyệt chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030


Đã xem: 250 lượt