THÔNG TIN BÁO CHÍ
Thông báo về người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam:

Ông: Nguyễn Hữu Sáng

Chức vụ: Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Nội vụ 

Điện thoại di động: 0913481275 

Email: nhsquangnam@gmail.com
Cán bộ - Công chức
Hệ thống quản lýQuản lý Nhà nước
Liên kết Website

Đăng nhập
Tài khoản