Văn bản
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
12
Next Page Last Page
Page size:
select
 31 items in 2 pages
1 V/v cập nhật danh sách nghành đào tạo đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin quy định tại thông tư 03/2014/TT-BTTTT và quy đổi chứng chỉ tin học, ngoại ngữ của Sở Nội Vụ
Số/Ký hiệu: Số : 2274/BTTTT-CNTT ; Người ký: Nguyễn Thành Hưng
Đã xem: 267 lượt / Tải về: 127 lượt

V/v cập nhật danh sách nghành đào tạo đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin quy định tại thông tư 03/2014/TT-BTTTT và quy đổi chứng chỉ tin học, ngoại ngữ của Sở Nội Vụ
21/09/2018
2 V/v rà soát, bổ sung hồ sơ dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên chính
Số/Ký hiệu: Số : 1641 /SNV-CCVC ; Người ký: Trần Anh Tuấn
Đã xem: 384 lượt / Tải về: 204 lượt

Số : 1641 /SNV-CCVC V/v rà soát, bổ sung hồ sơ dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên chính
20/09/2018
3 V/v hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên cán sự, chuyên viên hoặc tương đương
Số/Ký hiệu: Số: 1563 /SNV-CCVC ; Người ký: Trần Anh Tuấn
Đã xem: 466 lượt / Tải về: 333 lượt

Số: 1563 /SNV-CCVC V/v hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên cán sự, chuyên viên hoặc tương đương
14/09/2018
4 Tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính tại tỉnh Quảng Nam năm 2018
Số/Ký hiệu: Số: 5021 /KH-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 447 lượt / Tải về: 211 lượt

Số: 5021 /KH-UBND Tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính tại tỉnh Quảng Nam năm 2018
10/09/2018
5 KẾ HOẠCH Tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương;thăng hạng viên chức hành chính từ nhân viên lên cán sự, từ nhân viên, cán sự lên chuyên viên tại tỉnh Quảng Nam năm 2018
Số/Ký hiệu: Số: 4998 /KH-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 925 lượt / Tải về: 434 lượt

KẾ HOẠCH Tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương;thăng hạng viên chức hành chính từ nhân viên lên cán sự, từ nhân viên, cán sự lên chuyên viên tại tỉnh Quảng Nam năm 2018
06/09/2018
6 Chỉ thị số 26/ CT-UBND ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước
Số/Ký hiệu: 26/ CT-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 3028 lượt / Tải về: 600 lượt

Về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước
13/09/2016
7 Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp
Số/Ký hiệu: 26/CT-TTg ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 753 lượt / Tải về: 28 lượt

Về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp
05/09/2016
8 Quyết định số 3314/QĐ-UBND ngày 15/9/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về phê duyệt danh sách công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch cán sự chuyên viên hoặc tương đương tỉnh Quảng Nam năm 2015
Số/Ký hiệu: 3314/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 3502 lượt / Tải về: 945 lượt

Về phê duyệt danh sách công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch cán sự chuyên viên hoặc tương đương tỉnh Quảng Nam năm 2015
15/09/2015
9 Thông báo số 975 /TB-HĐTNN ngày 01/9/2015 của Hội đồng thi nâng ngạch công chức tỉnh Quảng Nam về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức lên cán sự, chuyên viên hoặc tương đương năm 2015
Số/Ký hiệu: 975 /TB-HĐTNN ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 5381 lượt / Tải về: 1737 lượt

Về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức lên cán sự, chuyên viên hoặc tương đương năm 2015
01/09/2015
10 Báo cáo số 102/BC-UBND ngày 21/7/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn I (2011-2015) và nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn II (2016-2020)
Số/Ký hiệu: 102 /BC-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 3989 lượt / Tải về: 757 lượt

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn I (2011-2015) và nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn II (2016-2020)
21/07/2015
11 Báo cáo số 738/BC-SNV ngày 09/7/2015 của Sở Nội vụ về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2015
Số/Ký hiệu: 738/BC-SNV ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 2758 lượt / Tải về: 183 lượt

Báo cáo của Sở Nội vụ về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2015
09/07/2015
12 Quyết định số 1947/QĐ-UBND ngày 02/6/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 1947/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 1483 lượt / Tải về: 17 lượt

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
02/06/2015
13 Thông báo số 389/TB-SNV ngày 07/4/2014 của Sở Nội vụ về việc điều chỉnh một số nội dung thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 389/TB-SNV ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 2803 lượt / Tải về: 53 lượt

Thông báo về việc điều chỉnh một số nội dung thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam
07/04/2014
14 Thông báo số 388/TB-SNV ngày 07/4/2014 của Sở Nội vụ về việc điều chỉnh một số nội dung thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 388/TB-SNV ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 2734 lượt / Tải về: 40 lượt

Thông báo số về việc điều chỉnh một số nội dung thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam
07/04/2014
15 Thông báo số 181/TB-HĐTT ngày 25/02/2014 Kết luận của đồng chí Lê Phước Thanh-Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Nam, Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 181/TB-HĐTT ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 3234 lượt / Tải về: 181 lượt

Thông báo số 181/TB-HĐTT ngày 25/02/2014 Kết luận của đồng chí Lê Phước Thanh-Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Nam, Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam
25/02/2014
16 Thông báo số 53/TB-UBND ngày 24/02/2014 của UBND tỉnh về việc thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 53/TB-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 2851 lượt / Tải về: 49 lượt

Thông báo của UBND tỉnh về việc thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam
24/02/2014
17 Thông báo số 44/TB-SNV ngày 10/01/2014 của Sở Nội vụ về việc thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 44/TB-SNV ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 3227 lượt / Tải về: 57 lượt

Về việc thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Quảng Nam
10/01/2014
18 Thông báo số 451/TB-UBND ngày 10/12/2013 của UBND tỉnh về việc thi tuyển chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các Trường: Đại học Quảng Nam, Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật, Cao đẳng nghề Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 451/TB-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 4012 lượt / Tải về: 91 lượt

Thông báo về việc thi tuyển chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các Trường: Đại học Quảng Nam, Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật, Cao đẳng nghề Quảng Nam
10/12/2013
19 Quyết định ban hành Đề án thi tuyển chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 2222/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 6387 lượt / Tải về: 921 lượt

Quyết định ban hành Đề án thi tuyển chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh Quảng Nam
19/07/2013
20 Công văn về việc báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 22 ngày 12/10/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 513/SNV-TT ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 7097 lượt / Tải về: 669 lượt

Công văn số 513/SNV-TT ngày 04/6/2013 của Sở Nội vụ về việc báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 22 ngày 12/10/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam
04/06/2013
    
Đăng nhập
Tài khoản