Văn bản - Thông báo
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 1677 items in 84 pages
1 Thông báo điểm thi viết Kỳ kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Quảng Nam đợt 1 năm 2022
Số/Ký hiệu: 530/TB-HĐKTSH ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa
Đã xem: 1029 lượt / Tải về: 0 lượt

Thông báo điểm thi viết Kỳ kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Quảng Nam đợt 1 năm 2022
30/08/2022
2 Thông báo về việc tổ chức sát hạch tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Quảng Nam đợt 1 năm 2022
Số/Ký hiệu: 515/TB-HĐST ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa
Đã xem: 877 lượt / Tải về: 0 lượt

Thông báo về việc tổ chức sát hạch tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Quảng Nam đợt 1 năm 2022
26/08/2022
3 Thông báo tài liệu ôn tập kỳ kiểm tra sát hạch tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Quảng Nam đợt 1 năm 2022
Số/Ký hiệu: 500/TB-HĐKTST ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa
Đã xem: 880 lượt / Tải về: 0 lượt

Thông báo tài liệu ôn tập kỳ kiểm tra sát hạch tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Quảng Nam đợt 1 năm 2022
17/08/2022
4 Công văn góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1526/SNV-TCBC ; Người ký: Tràn Thị Kim Hoa
Đã xem: 600 lượt / Tải về: 0 lượt

Công văn góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ
04/08/2022
5 Tài liệu Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác ngành Nội vụ 6 tháng đầu năm 2022
Số/Ký hiệu: 123 ; Người ký: ....
Đã xem: 888 lượt / Tải về: 0 lượt

Tài liệu Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác ngành Nội vụ 6 tháng đầu năm 2022
05/07/2022
6 Báo cáo kết công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của ngành Nội vụ tỉnh
Số/Ký hiệu: DT ; Người ký: DT
Đã xem: 1060 lượt / Tải về: 0 lượt

Báo cáo kết công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của ngành Nội vụ tỉnh
27/06/2022
7 Trả lời kiến nghị, đề xuất của đơn vị địa phương tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ tỉnh Quảng Nam 6 tháng cuối năm 2022
Số/Ký hiệu: DT ; Người ký: DT
Đã xem: 1319 lượt / Tải về: 0 lượt

Trả lời kiến nghị, đề xuất của đơn vị địa phương tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ tỉnh Quảng Nam 6 tháng cuối năm 2022
27/06/2022
8 Quyết định ban hành Chương trình bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương
Số/Ký hiệu: 423/QĐ-BNV ; Người ký: Trương Hải Long
Đã xem: 1000 lượt / Tải về: 0 lượt

Quyết định ban hành Chương trình bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương
02/06/2022
9 Quyết định ban hành Chương trình bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương
Số/Ký hiệu: 420/QĐ-BNV ; Người ký: Trương Hải Long
Đã xem: 1012 lượt / Tải về: 0 lượt

Quyết định ban hành Chương trình bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương
02/06/2022
10 Quyết định ban hành Chương trình bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương
Số/Ký hiệu: 424/QĐ-BNV ; Người ký: Trương Hải Long
Đã xem: 897 lượt / Tải về: 0 lượt

Quyết định ban hành Chương trình bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương
02/06/2022
11 Quyết định ban hành Chương trình bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương
Số/Ký hiệu: 425/QĐ-BNV ; Người ký: Trương Hải Long
Đã xem: 774 lượt / Tải về: 0 lượt

Quyết định ban hành Chương trình bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương
02/06/2022
12 Thông báo triệu tập thí sinh dự thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2021
Số/Ký hiệu: 183/TB-HĐTNNTH ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa
Đã xem: 3208 lượt / Tải về: 0 lượt

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2021
24/03/2022
13 Quyết định phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2021
Số/Ký hiệu: 695/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Trí Thanh
Đã xem: 3799 lượt / Tải về: 0 lượt

Quyết định phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2021
16/03/2022
14 Thông báo Tài liệu ôn tập kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2021
Số/Ký hiệu: 145 /TB-HĐTNNTH ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa
Đã xem: 2588 lượt / Tải về: 0 lượt

Thông báo Tài liệu ôn tập kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2021
11/03/2022
15 Công văn chấm dứt hoạt động đường dây nóng cải cách hành chính tỉnh
Số/Ký hiệu: 1186/UBND-NCKS ; Người ký: Hồ Quang Bửu
Đã xem: 1230 lượt / Tải về: 0 lượt

Công văn chấm dứt hoạt động đường dây nóng cải cách hành chính tỉnh
03/03/2022
16 Thông báo điểm phỏng vấn (vòng 2) Kỳ tuyển dụng công chức, viên chức đối với người đi học theo chế độ cử tuyển tỉnh Quảng Nam năm 2021
Số/Ký hiệu: 97/TB-HĐTD ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa
Đã xem: 2285 lượt / Tải về: 0 lượt

Thông báo điểm phỏng vấn (vòng 2) Kỳ tuyển dụng công chức, viên chức đối với người đi học theo chế độ cử tuyển tỉnh Quảng Nam năm 2021
20/02/2022
17 Lịch sát hạch vòng 2 và Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự kỳ tuyển dụng CCVC đối với người đi học theo chế độ cử tuyển tỉnh Quảng Nam năm 2021
Số/Ký hiệu: . ; Người ký: .
Đã xem: 1874 lượt / Tải về: 0 lượt

Lịch sát hạch vòng 2 và Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự kỳ tuyển dụng CCVC đối với người đi học theo chế độ cử tuyển tỉnh Quảng Nam năm 2021
18/02/2022
18 Thông báo điểm thi viết Kỳ kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức tỉnh Quảng Nam đợt 3 năm 2021
Số/Ký hiệu: 85/TB-HĐKTSH ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa
Đã xem: 2337 lượt / Tải về: 0 lượt

Thông báo điểm thi viết Kỳ kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức tỉnh Quảng Nam đợt 3 năm 2021
16/02/2022
19 Quyết định ban hành Nội quy, Quy chế kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Quảng Nam đợt 3 năm 2021
Số/Ký hiệu: 80/QĐ-HĐKTSH ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa
Đã xem: 1607 lượt / Tải về: 0 lượt

Quyết định ban hành Nội quy, Quy chế kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Quảng Nam đợt 3 năm 2021
15/02/2022
20 Thông tư 07/2021/TT-BNV quy định chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ
Số/Ký hiệu: 07/2021/TT-BNV ; Người ký: Phạm Thị Thanh Trà
Đã xem: 1801 lượt / Tải về: 0 lượt

Thông tư 07/2021/TT-BNV quy định chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ
31/12/2021