Chỉ thị 22
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1315/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 21/08/2009
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày hiệu lực: 21/08/2009
Quyết định 1315/QĐ-TTg ngày 21/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước khung về kiểm soát thuốc lá
Còn hiệu lực
Tập tin văn bản: VE_KIEM_SOAT_THUOC_LA._QD1315TTG_(1).DOC Dung lượng: 85 Kb [ Tải về 340 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Quyết định 1315/QĐ-TTg ngày 21/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước khung về kiểm soát thuốc lá


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 6008 lượt ]Quay lại