Quyết định bổ nhiệm
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 649/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 26/02/2014
Người ký: Lê Phước Thanh
Ngày hiệu lực: 04/03/2014
Quyết định số 649/QĐ-UBND ngày 26/02/2014 của UBND tỉnh Điều động, luân chuyển ông Lê Phước Hoài Bảo, Trưởng Phòng Xúc tiến đầu tư thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, đến nhận công tác tại UBND huyện Thăng Bình, kể từ ngày 04/3/2014
Còn hiệu lực
Tập tin văn bản: Quyet_dinh_649_QD_UBND_ngay_26_02_2014.pdf Dung lượng: 213.81 Kb [ Tải về 213 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Quyết định số 649/QĐ-UBND ngày 26/02/2014 của UBND tỉnh Điều động, luân chuyển ông Lê Phước Hoài Bảo, Trưởng Phòng Xúc tiến đầu tư thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, đến nhận công tác tại UBND huyện Thăng Bình, kể từ ngày 04/3/2014


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 4230 lượt ]Quay lại
Hệ thống quản lýChế độ chính sách
Quản lý Nhà nước
    

Đăng nhập
Tài khoản