Quyết định bổ nhiệm
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 317 items in 16 pages
161 Quyết định số 2363/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND tỉnh về việc giao ông Phạm Văn Quyện, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Núi Thành phụ trách, điều hành UBND huyện Núi Thành
Số/Ký hiệu: 2363/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 2488 lượt / Tải về: 33 lượt

Về việc giao ông Phạm Văn Quyện phụ trách, điều hành UBND huyện Núi Thành
01/08/2014
162 Quyết định số 2155/QĐ-UBND ngày 11/7/2014 của UBND tỉnh về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Võ Đôn giữ chức vụ Giám đốc Bện viện Đa khoa khu vực Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 2155/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 2615 lượt / Tải về: 46 lượt

Quyết định của UBND tỉnh về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Võ Đôn giữ chức vụ Giám đốc Bện viện Đa khoa khu vực Quảng Nam
11/07/2014
163 Quyết định số 2156/QĐ-UBND ngày 11/7/2014 của UBND tỉnh về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Phan Văn Cẩm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Quản lý Di tích và Danh thắng Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 2156/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 2421 lượt / Tải về: 16 lượt

Quyết định của UBND tỉnh về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Phan Văn Cẩm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Quản lý Di tích và Danh thắng Quảng Nam
11/07/2014
164 Quyết định số 2158/QĐ-UBND ngày 11/7/2014 của UBND tỉnh về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Phan Văn Tú giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 2158/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 2598 lượt / Tải về: 39 lượt

Quyết định của UBND tỉnh về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Phan Văn Tú giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Quảng Nam
11/07/2014
165 Quyết định số 2159/QĐ-UBND ngày 11/7/2014 của UBND tỉnh về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Võ Văn Viên giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 2159/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 2593 lượt / Tải về: 37 lượt

Quyết định của UBND tỉnh về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Võ Văn Viên giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
11/07/2014
166 Quyết định số 1681/QĐ-UBND ngày 30/5/2014 của UBND tỉnh điều động ông Lê Quang Trung, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ, đến nhận công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Số/Ký hiệu: 1681/QĐ-UBND ; Người ký: Nguyễn Ngọc Quang
Đã xem: 3187 lượt / Tải về: 97 lượt

Quyết định số của UBND tỉnh điều động ông Lê Quang Trung, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ, đến nhận công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy, kể từ ngày 02/6/2014
30/05/2014
167 Quyết định số 1684/QĐ-UBND ngày 30/5/2014 của UBND tỉnh về việc thôi giữ chức vụ Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam đối với ông Trương Văn Cận
Số/Ký hiệu: 1684/QĐ-UBND ; Người ký: Nguyễn Ngọc Quang
Đã xem: 7111 lượt / Tải về: 523 lượt

Quyết định của UBND tỉnh về việc thôi giữ chức vụ Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam đối với ông Trương Văn Cận
30/05/2014
168 Quyết định số 1685/QĐ-UBND ngày 30/5/2014 của UBND tỉnh về việc cử ông Nguyễn Văn Nhân phụ trách Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 1685/QĐ-UBND ; Người ký: Nguyễn Ngọc Quang
Đã xem: 2706 lượt / Tải về: 46 lượt

Quyết định của UBND tỉnh về việc cử ông Nguyễn Văn Nhân phụ trách Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam
30/05/2014
169 Quyết định số 1686/QĐ-UBND ngày 30/5/2014 của UBND tỉnh về việc thôi giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam đối với ông Hoàng Xuân Việt
Số/Ký hiệu: 1686/QĐ-UBND ; Người ký: Nguyễn Ngọc Quang
Đã xem: 2900 lượt / Tải về: 63 lượt

Quyết định của UBND tỉnh về việc thôi giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam đối với ông Hoàng Xuân Việt
30/05/2014
170 Quyết định số 1687/QĐ-UBND ngày 30/5/2014 của UBND tỉnh về việc cử ông Nguyễn Như Công phụ trách Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 1687/QĐ-UBND ; Người ký: Nguyễn Ngọc Quang
Đã xem: 2800 lượt / Tải về: 28 lượt

Quyết định của UBND tỉnh về việc cử ông Nguyễn Như Công phụ trách Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam
30/05/2014
171 Quyết định số 1439/QĐ-UBND ngày 12/5/2014 của UBND tỉnh điều động ông Nguyễn Công Thành, Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Giang đến nhận công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo và bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 1439/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 4569 lượt / Tải về: 145 lượt

Quyết định điều động ông Nguyễn Công Thành, Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Giang đến nhận công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo và bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam
12/05/2014
172 Quyết định số 1440/QĐ-UBND ngày 12/5/2014 của UBND tỉnh về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Hoàng Thanh, Trưởng phòng Thẩm định dự án thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 1440/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 2826 lượt / Tải về: 46 lượt

Quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Hoàng Thanh, Trưởng phòng Thẩm định dự án thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam
12/05/2014
173 Quyết định số 1448/QĐ-UBND ngày 12/5/2014 của UBND tỉnh về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Đức Thọ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp giữ chức vụ Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 1448/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 3972 lượt / Tải về: 175 lượt

Quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Đức Thọ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp giữ chức vụ Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam
12/05/2014
174 Quyết định số 1425/QĐ-UBND ngày 09/5/2014 của UBND tỉnh về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Da liễu Quảng Nam đối với bà Nguyễn Hoàng Liên
Số/Ký hiệu: 1425/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 2641 lượt / Tải về: 36 lượt

Quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Da liễu Quảng Nam đối với bà Nguyễn Hoàng Liên
09/05/2014
175 Quyết định số 1369/QĐ-UBND ngày 06/5/2014 của UBND tỉnh về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Bê, Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Quản lý đất đai Quảng Nam, giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 1369/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 3308 lượt / Tải về: 29 lượt

Quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Bê, Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Quản lý đất đai Quảng Nam, giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam
06/05/2014
176 Quyết định số 1077/QĐ-UBND ngày 07/4/2014 của UBND tỉnh về việc cử ông Phạm Hồng Quảng phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 1077/QĐ-UBND ; Người ký: Nguyễn Ngọc Quang
Đã xem: 3140 lượt / Tải về: 72 lượt

Quyết định của UBND tỉnh về việc cử ông Phạm Hồng Quảng phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam
07/04/2014
177 Quyết định số 1419/QĐ-UBND ngày 09/4/2014 của UBND tỉnh về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Trần Thanh An, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 1419/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 1987 lượt / Tải về: 22 lượt

Quyết định bổ nhiệm lại có thời hạn ông Trần Thanh An, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam
09/04/2014
178 Quyết định số 815/QĐ-UBND ngày 17/3/2014 của UBND tỉnh bổ nhiệm có thời hạn ông Huỳnh Trọng Dương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Nam giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Nam, kể từ ngày 01/4/2014
Số/Ký hiệu: 815/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 2967 lượt / Tải về: 58 lượt

Quyết định của UBND tỉnh bổ nhiệm có thời hạn ông Huỳnh Trọng Dương giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Nam, kể từ ngày 01/4/2014
17/03/2014
179 Quyết định số 816/QĐ-UBND ngày 17/3/2014 của UBND tỉnh điều động ông Lương Văn Vui, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Quảng Nam, đến nhận công tác tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam và bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam, kể từ ngày 01/4/2014
Số/Ký hiệu: 816/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 2752 lượt / Tải về: 35 lượt

Quyết định số của UBND tỉnh điều động ông Lương Văn Vui đến nhận công tác tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam và bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam, kể từ ngày 01/4/2014
17/03/2014
180 Quyết định số 856/QĐ-UBND ngày 19/3/2014 của UBND tỉnh điều động ông Huỳnh Tấn Đức, Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh đến nhận công tác tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kể từ ngày 01/4/2014
Số/Ký hiệu: 856/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 3168 lượt / Tải về: 95 lượt

Quyết định của UBND tỉnh điều động ông Huỳnh Tấn Đức đến nhận công tác tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kể từ ngày 01/4/2014
19/03/2014
Hệ thống quản lýChế độ chính sách
Quản lý Nhà nước

Đăng nhập
Tài khoản  
 
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ