Quyết định bổ nhiệm
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 317 items in 16 pages
141 Quyết định số 3076/QĐ-UBND ngày 08/10/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Hồng Quảng, Phó Giám đốc phụ trách Sở TT&TT, giữ chức vụ Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 3076/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 2452 lượt / Tải về: 69 lượt

Về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Hồng Quảng, Phó Giám đốc phụ trách Sở TT&TT, giữ chức vụ Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Quảng Nam
08/10/2014
142 Quyết định số 3079/QĐ-UBND ngày 08/10/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc điều động ông Võ Văn Thơ, Trưởng phòng Tổng hợp thuộc Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam, đến nhận công tác tại Sở TT&TT và bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 3079/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 2296 lượt / Tải về: 45 lượt

Về việc điều động ông Võ Văn Thơ, Trưởng phòng Tổng hợp thuộc Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam, đến nhận công tác tại Sở TT&TT và bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Quảng Nam
08/10/2014
143 Quyết định số 3081/QĐ-UBND ngày 08/10/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc điều động ông Đặng Hữu Lên, Phó Chủ tịch UBND huyện Điện Bàn, đến nhận công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 3081/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 2424 lượt / Tải về: 84 lượt

Về việc điều động ông Đặng Hữu Lên, Phó Chủ tịch UBND huyện Điện Bàn, đến nhận công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Quảng Nam
08/10/2014
144 Quyết định số 3085/QĐ-UBND ngày 08/10/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Phan Sĩ Hùng, giữ chức vụ Chi Cục trưởng Chi Cục lâm nghiệp Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 3085/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 2015 lượt / Tải về: 15 lượt

Về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Phan Sĩ Hùng, giữ chức vụ Chi Cục trưởng Chi Cục lâm nghiệp Quảng Nam
08/10/2014
145 Quyết định số 3086/QĐ-UBND ngày 08/10/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Chi Cục trưởng Chi Cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam đối với ông Đặng Đình Nguyên cho đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định của pháp luật
Số/Ký hiệu: 3086/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 1940 lượt / Tải về: 16 lượt

Về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Chi Cục trưởng Chi Cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam đối với ông Đặng Đình Nguyên cho đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định của pháp luật
08/10/2014
146 Quyết định số 3095/QĐ-UBND ngày 08/10/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Lê Thị Thuỷ, Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Dân tộc, giữ chức vụ Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 3095/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 1711 lượt / Tải về: 10 lượt

Về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Lê Thị Thuỷ, Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Dân tộc, giữ chức vụ Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam
08/10/2014
147 Quyết định số 3106/QĐ-UBND ngày 08/10/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Đình Quang, Giám Đốc BQL Dự án hạ tầng thuộc BQL Khu kinh tế mở Chu Lai, giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai
Số/Ký hiệu: 3106/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 1933 lượt / Tải về: 23 lượt

Quyết định số 3106/QĐ-UBND ngày 08/10/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Đình Quang, Giám Đốc BQL Dự án hạ tầng thuộc BQL Khu kinh tế mở Chu Lai, giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai
08/10/2014
148 Quyết định số 3088/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam ngày 08/10/2014 về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Đỗ Xuân Anh, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính thuộc BQL Dự án đầu tư xây dựng, giữ chức vụ Phó Giám đốc BQL Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 3088/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 1595 lượt / Tải về: 7 lượt

Về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Đỗ Xuân Anh, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính thuộc BQL Dự án đầu tư xây dựng, giữ chức vụ Phó Giám đốc BQL Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam
08/10/2014
149 Quyết định số 3097/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam ngày 08/10/2014 về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Thọ, Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 3097/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 3936 lượt / Tải về: 262 lượt

Về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Thọ, Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam
08/10/2014
150 Quyết định số 3099/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam ngày 08/10/2014 về việc điều động ông Nguyễn Quyết Thắng, Phó Hiệu trưởng Trường CĐ KT-KT Quảng Nam đến nhận công tác tại Trường CĐ nghề Quảng Nam và bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường CĐ nghề Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 3099/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 1658 lượt / Tải về: 5 lượt

Về việc điều động ông Nguyễn Quyết Thắng, Phó Hiệu trưởng Trường CĐ KT-KT Quảng Nam đến nhận công tác tại Trường CĐ nghề Quảng Nam và bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường CĐ nghề Quảng Nam
08/10/2014
151 Quyết định số 2741/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Văn Sinh, Trưởng phòng Quản lý hạ tầng giao thông kiêm Giám đốc Ban quản lý dự án Giao thông nông thôn thuộc Sở Giao thông Vận tải, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 2741/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 2974 lượt / Tải về: 48 lượt

Về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Văn Sinh, Trưởng phòng Quản lý hạ tầng giao thông kiêm Giám đốc Ban quản lý dự án Giao thông nông thôn thuộc Sở Giao thông Vận tải, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Nam
10/09/2014
152 Quyết định số 2742/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Quốc Tuấn, Chánh Thanh tra Sở Tài chính, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 2742/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 2560 lượt / Tải về: 48 lượt

Về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Quốc Tuấn, Chánh Thanh tra Sở Tài chính, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam
10/09/2014
153 Quyết định số 2799/QĐ-UBND ngày 15/9/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Đỗ Xuân Diện, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, giữ chức vụ Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai
Số/Ký hiệu: 2799/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 4550 lượt / Tải về: 146 lượt

Về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Đỗ Xuân Diện, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, giữ chức vụ Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai
15/09/2014
154 Quyết định số 2809/QĐ-UBND ngày 15/9/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Hà Thanh Quốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, giữ chức Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 2809/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 4292 lượt / Tải về: 201 lượt

Về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Hà Thanh Quốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, giữ chức Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam
15/09/2014
155 Quyết định số 2632/QĐ-UBND ngày 26/8/2014 của UBND tỉnh bổ nhiệm có thời hạn ông Đoàn Tất Chẩn, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sông Tranh, giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sông Tranh
Số/Ký hiệu: 2632/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 2543 lượt / Tải về: 27 lượt

Quyết định về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Đoàn Tất Chẩn giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sông Tranh
26/08/2014
156 Quyết định số 2629/QĐ-UBND ngày 26/8/2014 của UBND tỉnh điều động ông Mai Văn Mười, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình, đến nhận công tác tại Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Quảng Nam và bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 2629/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 3156 lượt / Tải về: 63 lượt

Quyết định về việc điều động ông Mai Văn Mười, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình, đến nhận công tác tại Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Quảng Nam và bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Quảng Nam
26/08/2014
157 Quyết định số 2516/QĐ-UBND ngày 15/8/2014 của UBND tỉnh về việc cử ông Mai Văn Tư, Phó Giám đốc thường trực Đài Phát thanh-Truyền hình, phụ trách Đài Phát thanh-Truyền hình, kể từ ngày 15/8/2014
Số/Ký hiệu: 2516/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 2492 lượt / Tải về: 40 lượt

Về việc cử ông Mai Văn Tư, Phó Giám đốc thường trực Đài Phát thanh-Truyền hình, phụ trách Đài Phát thanh-Truyền hình, kể từ ngày 15/8/2014
15/08/2014
158 Quyết định số 2287/QĐ-UBND ngày 22/7/2014 của UBND tỉnh về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Như Công giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 2287/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 2335 lượt / Tải về: 72 lượt

Quyết định về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Như Công giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam
22/07/2014
159 Quyết định số 2296/QĐ-UBND ngày 22/7/2014 của UBND tỉnh bổ nhiệm có thời hạn ông Thiều Việt Dũng giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 2296/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 2256 lượt / Tải về: 33 lượt

Quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Thiều Việt Dũng giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam
22/07/2014
160 Quyết định số 2304/QĐ-UBND ngày 22/7/2014 của UBND tỉnh bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Nhân giữ chức vụ Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 2304/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 2510 lượt / Tải về: 67 lượt

Quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Nhân giữ chức vụ Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam
22/07/2014