Quyết định bổ nhiệm
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 317 items in 16 pages
101 Quyết định số 2654/QĐ-UBND ngày 30/7/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Lê Thị Tuyết Hạnh, Chi cục Trưởng Chi cục bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên Môi trường giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài Nguyên Môi trường
Số/Ký hiệu: 2654/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2559 lượt / Tải về: 26 lượt

Về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Lê Thị Tuyết Hạnh, Chi cục Trưởng Chi cục bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên Môi trường giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài Nguyên Môi trường tỉnh Quảng Nam
30/07/2015
102 Quyết định số 2319/QĐ-UBND ngày 29/6/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Văn, Giám đốc Trung tâm Phòng chống sốt rét - Bứu cổ Quảng Nam, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 2319/QĐ-UBND ; Người ký: Huỳnh Khánh Toàn
Đã xem: 2407 lượt / Tải về: 55 lượt

Về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Văn, Giám đốc Trung tâm Phòng chống sốt rét - Bứu cổ Quảng Nam, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam
29/06/2015
103 Quyết định số 2095/QĐ-UBND ngày 15/6/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Quí Quý, giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nghề Thanh niên Dân tộc - Miền núi Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 2095/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2286 lượt / Tải về: 61 lượt

Về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Quí Quý, giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nghề Thanh niên Dân tộc - Miền núi Quảng Nam
15/06/2015
104 Quyết định số 2093/QĐ-UBND ngày 15/6/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm lại chức vụ Kiểm soát viên Công ty TNHH Một thành viên Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Chu Lai đối với bà Huỳnh Thị Tú Trinh
Số/Ký hiệu: 2093/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2081 lượt / Tải về: 6 lượt

Về việc bổ nhiệm lại chức vụ Kiểm soát viên Công ty TNHH Một thành viên Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Chu Lai đối với bà Huỳnh Thị Tú Trinh
15/06/2015
105 Quyết định số 2097/QĐ-UBND ngày 15/6/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Trần Văn Kiệm, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 2907/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2204 lượt / Tải về: 13 lượt

Về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Trần Văn Kiệm, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS Quảng Nam
15/06/2015
106 Quyết định số 2094/QĐ-UBND ngày 15/6/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam đối với bà Thân Thị Kim
Số/Ký hiệu: 2094/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2009 lượt / Tải về: 16 lượt

Về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam đối với bà Thân Thị Kim
15/06/2015
107 Quyết định số 2096/QĐ-UBND ngày 15/6/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Lưu Văn Ba, giữ chức vụ Giám đốc Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 2096/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2223 lượt / Tải về: 18 lượt

Về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Lưu Văn Ba, giữ chức vụ Giám đốc Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất Quảng Nam
15/06/2015
108 Quyết định số 2007/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2015 về việc bổ nhiệm lại chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Quảng Nam đối với ông Chung Thành Đông
Số/Ký hiệu: 2007/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2290 lượt / Tải về: 14 lượt

Về việc bổ nhiệm lại chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Quảng Nam đối với ông Chung Thành Đông
05/06/2015
109 Quyết định số 1391/QĐ-UBND ngày 20/4/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Lê Văn Dũng, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Tư vấn thuỷ lợi Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 1391/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2613 lượt / Tải về: 39 lượt

Về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Lê Văn Dũng, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Tư vấn thuỷ lợi Quảng Nam
20/04/2015
110 Quyết định số 1390/QĐ-UBND ngày 20/4/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Trần Thanh Hà, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 1390/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2499 lượt / Tải về: 37 lượt

Về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Trần Thanh Hà, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam
20/04/2015
111 Quyết định số 1393/QĐ-UBND ngày 20/4/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Đình Hải, giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên Công ty THNN Một thành viên Khai Thác thuỷ lợi Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 1393/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2296 lượt / Tải về: 13 lượt

Về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Đình Hải, giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên Công ty THNN Một thành viên Khai Thác thuỷ lợi Quảng Nam
20/04/2015
112 Quyết định số 1392/QĐ-UBND ngày 20/4/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thuỷ lợi Quảng Nam đối với ông Võ Đình Niên cho đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định của pháp luật
Số/Ký hiệu: 1392/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2554 lượt / Tải về: 21 lượt

Về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thuỷ lợi Quảng Nam đối với ông Võ Đình Niên cho đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định của pháp luật
20/04/2015
113 Quyết định số 1389/QĐ-UBND ngày 20/4/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Đặng Văn Đào, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 1389/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2499 lượt / Tải về: 42 lượt

Về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Đặng Văn Đào, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam
20/04/2015
114 Quyết định số 1279/QĐ-UBND ngày 13/4/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc điều động ông Nguyễn Tải, Phó Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam đến nhận công tác tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam và bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 1279/QĐ-UBND ; Người ký: Huỳnh Khánh Toàn
Đã xem: 2464 lượt / Tải về: 45 lượt

Về việc điều động ông Nguyễn Tải, Phó Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam đến nhận công tác tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam và bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam
13/04/2015
115 Quyết định số 1265/QĐ-UBND ngày 10/4/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc tiếp nhận ông Hồ Thanh Tâm, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đến nhận công tác tại Ban Dân tộc và bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 1265/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2217 lượt / Tải về: 49 lượt

Về việc tiếp nhận ông Hồ Thanh Tâm, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đến nhận công tác tại Ban Dân tộc và bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam
10/04/2015
116 Quyết định số 1125/QĐ-UBND ngày 02/4/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc điều động ông Lê Phước Hoài Bảo, Phó Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình đến nhận công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư và bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 09/4/2015.
Số/Ký hiệu: 1125/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2499 lượt / Tải về: 87 lượt

Về việc điều động ông Lê Phước Hoài Bảo, Phó Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình đến nhận công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư và bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 09/4/2015.
02/04/2015
117 Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 20/3/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thị Thuỳ Trang, Trưởng Phòng Lễ tân - Lãnh sự và Thông tin đối ngoại thuộc Sở Ngoại vụ, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 989/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 2765 lượt / Tải về: 48 lượt

Về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thị Thuỳ Trang, Trưởng Phòng Lễ tân - Lãnh sự và Thông tin đối ngoại thuộc Sở Ngoại vụ, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam
20/03/2015
118 Quyết định số 1017/QĐ-UBND ngày 24/3/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc điều động ông Huỳnh Tấn Triều, Chủ tịch UBND huyện Nông Sơn đến nhận công tác tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 1017/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 3491 lượt / Tải về: 65 lượt

Về việc điều động ông Huỳnh Tấn Triều, Chủ tịch UBND huyện Nông Sơn đến nhận công tác tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
24/03/2015
119 Quyết định số 1024/QĐ-UBND ngày 24/3/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc giao ông Mai Văn Tám, Phó Chủ tịch UBND huyện Nông Sơn phụ trách, điều hành UBND huyện Nông Sơn, kể từ ngày 01/4/2015 cho đến khi HĐND huyện Nông Sơn bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện Nông Sơn, nhiệm kỳ 2011 - 2016
Số/Ký hiệu: 1024/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 4021 lượt / Tải về: 80 lượt

Về việc giao ông Mai Văn Tám, Phó Chủ tịch UBND huyện Nông Sơn phụ trách, điều hành UBND huyện Nông Sơn, kể từ ngày 01/4/2015 cho đến khi HĐND huyện Nông Sơn bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện Nông Sơn, nhiệm kỳ 2011 - 2016
24/03/2015
120 Quyết định số 999/QĐ-UBND ngày 20/3/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc điều động ông Vũ nguyễn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh đến nhận công tác tại Sở Tài chính và bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 999/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 3789 lượt / Tải về: 83 lượt

Về việc điều động ông Vũ nguyễn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh đến nhận công tác tại Sở Tài chính và bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính Quảng Nam
20/03/2015
Hệ thống quản lýChế độ chính sách
Quản lý Nhà nước

Đăng nhập
Tài khoản  
 
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ