Quyết định bổ nhiệm
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 317 items in 16 pages
81 Quyết định số 3498/QĐ-UBND ngày 29/9/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Đình Hoàng, giữ chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam thuộc Sở Y tế
Số/Ký hiệu: 3498/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 1698 lượt / Tải về: 12 lượt

Về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Đình Hoàng, giữ chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam thuộc Sở Y tế
29/09/2015
82 Quyết định số 3493/QĐ-UBND ngày 29/9/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Hữu Sáng, giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 3493/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 1943 lượt / Tải về: 82 lượt

Về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Hữu Sáng, giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
29/09/2015
83 Quyết định số 3385/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc tiếp nhận ông Nguyễn Hồng Quang, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam về nhận công tác tại Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam và bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh, kể từ ngày 23/9/2015
Số/Ký hiệu: 3385/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2362 lượt / Tải về: 53 lượt

Về việc tiếp nhận ông Nguyễn Hồng Quang, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam về nhận công tác tại Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam và bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh, kể từ ngày 23/9/2015
01/09/2015
84 Quyết định số 3407/QĐ-UBND ngày 22/9/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Phan Thị Hà, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng, giữ chức Phó Giám đốc Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 23/9/2015
Số/Ký hiệu: 3407/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2610 lượt / Tải về: 98 lượt

Về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Phan Thị Hà, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng, giữ chức Phó Giám đốc Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 23/9/2015
22/09/2015
85 Quyết định số 3376/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Phước Hoài Bảo, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 23/9/2015
Số/Ký hiệu: 3376/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2096 lượt / Tải về: 75 lượt

Về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Phước Hoài Bảo, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 23/9/2015
21/09/2015
86 Quyết định số 3375/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thôi giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam đối với ông Trần Văn Tri, kể từ ngày 23/9/2015
Số/Ký hiệu: 3375/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2147 lượt / Tải về: 63 lượt

Về việc thôi giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam đối với ông Trần Văn Tri, kể từ ngày 23/9/2015
21/09/2015
87 Quyết định số 3399/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Ngọc Tường, Chánh Văn phòng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, kể từ ngày 23/9/2015
Số/Ký hiệu: 3399/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2016 lượt / Tải về: 34 lượt

Về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Ngọc Tường, Chánh Văn phòng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, kể từ ngày 23/9/2015
21/09/2015
88 Quyết định số 3216/QĐ-UBND ngày 08/9/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam đối với ông Nguyễn Thành Tự, kể từ ngày 15/9/2015
Số/Ký hiệu: 3216/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 1487 lượt / Tải về: 13 lượt

Về việc thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam đối với ông Nguyễn Thành Tự, kể từ ngày 15/9/2015
08/09/2015
89 Quyết định số 3217/QĐ-UBND ngày 08/9/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thôi giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư và xây dựng tỉnh Quảng Nam đối với ông Trần Văn Huỳnh, kể từ ngày 15/9/2015
Số/Ký hiệu: 3217/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 1625 lượt / Tải về: 14 lượt

Về việc thôi giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư và xây dựng tỉnh Quảng Nam đối với ông Trần Văn Huỳnh, kể từ ngày 15/9/2015
08/09/2015
90 Quyết định số 3217/QĐ-UBND ngày 08/9/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng đối với ông Trần Văn Huỳnh
Số/Ký hiệu: 3217/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2132 lượt / Tải về: 35 lượt

Về việc thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng đối với ông Trần Văn Huỳnh
08/09/2015
91 Quyết định số 3216/QĐ-UBND ngày 08/9/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với ông Nguyễn Thành Tự
Số/Ký hiệu: 3216/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2086 lượt / Tải về: 39 lượt

Về việc thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với ông Nguyễn Thành Tự
08/09/2015
92 Quyết định số 3203/QĐ-UBND ngày 07/9/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Nông, lâm nghiệp Quyết thắng Quảng Nam đối với ông Trần Trúc
Số/Ký hiệu: 3203/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 1889 lượt / Tải về: 14 lượt

Về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Nông, Lâm nghiệp Quyết thắng Quảng Nam đối với ông Trần Trúc
07/09/2015
93 Quyết định số 3097/QĐ-UBND ngày 28/8/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Thanh Thảo, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Phòng chống Sốt rét-Bứu cổ Quảng Nam thuộc Sở Y tế, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Phòng chống Sốt rét-Bứu cổ Quảng Nam, kể từ ngày 01/9/2015
Số/Ký hiệu: 3097/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 1665 lượt / Tải về: 21 lượt

Về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Thanh Thảo, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Phòng chống Sốt rét-Bứu cổ Quảng Nam thuộc Sở Y tế, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Phòng chống Sốt rét-Bứu cổ Quảng Nam, kể từ ngày 01/9/2015
28/08/2015
94 Quyết định số 3092/QĐ-UBND ngày 28/8/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Lê Hải Đào, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm tư vấn xây dựng, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm tư vấn xây dựng thuộc Ban quản lý phát triển đô thị mới Điện Nam điện ngọc, kể từ ngày 01/9/2015
Số/Ký hiệu: 3092/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 1763 lượt / Tải về: 10 lượt

Về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Lê Hải Đào, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm tư vấn xây dựng, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm tư vấn xây dựng thuộc Ban quản lý phát triển đô thị mới Điện Nam điện ngọc, kể từ ngày 01/9/2015
28/08/2015
95 Quyết định số 3091/QĐ-UBND ngày 28/8/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Lê Tú, giữ chức vụ Viện trưởng Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quảng Nam thuộc Sở Xây dựng
Số/Ký hiệu: 3091/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 1950 lượt / Tải về: 13 lượt

Về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Lê Tú, giữ chức vụ Viện trưởng Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quảng Nam thuộc Sở Xây dựng
28/08/2015
96 Quyết định số 3077/QĐ-UBND ngày 28/8/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thôi giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Phát triển Qũy đất Quảng Nam thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường đối với ông Trần Văn Anh
Số/Ký hiệu: 3077/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 1829 lượt / Tải về: 21 lượt

Về việc thôi giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Phát triển Qũy đất Quảng Nam thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường đối với ông Trần Văn Anh
28/08/2015
97 Quyết định số 3079/QĐ-UBND ngày 28/8/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm A, Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên môi trường, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng Nam thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, kể từ ngày 01/9/2015
Số/Ký hiệu: 3079/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 1884 lượt / Tải về: 28 lượt

Về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm A, Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên môi trường, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng Nam thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, kể từ ngày 01/9/2015
28/08/2015
98 Quyết định số 2845/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Ngọc Truyền , giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 2845/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2262 lượt / Tải về: 38 lượt

Về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Ngọc Truyền , giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam
13/08/2015
99 Quyết định số 2852/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Trần Ngọc Hòa, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 2852/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 1795 lượt / Tải về: 29 lượt

Về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Trần Ngọc Hòa, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
13/08/2015
100 Quyết định số 2689/QĐ-UBND ngày 31/7/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Ân, Chánh Văn phòng BQL Khu KTM Chu Lai, giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Quản lý Khu KTM Chu Lai
Số/Ký hiệu: 2689/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2310 lượt / Tải về: 40 lượt

Về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Ân, Chánh Văn phòng BQL Khu KTM Chu Lai, giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Quản lý Khu KTM Chu Lai
31/07/2015