Quyết định bổ nhiệm
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 317 items in 16 pages
61 Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 11/01/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Hoàng Lam giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 91/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2153 lượt / Tải về: 25 lượt

Bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Hoàng Lam giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam
11/01/2016
62 Quyết định số 4979/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Phan Thị Ánh Kim, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 01/01/2016
Số/Ký hiệu: 4979/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 1949 lượt / Tải về: 40 lượt

Bổ nhiệm có thời hạn bà Phan Thị Ánh Kim, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 01/01/2016
29/12/2015
63 Quyết định số 4960/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm ông Đỗ Xuân Anh giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 01/01/2016
Số/Ký hiệu: 4960/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2706 lượt / Tải về: 48 lượt

Bổ nhiệm ông Đỗ Xuân Anh giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 01/01/2016
28/12/2015
64 Quyết định số 4789/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc điều động ông Đặng Bá Dự, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh đến nhận công tác và bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 01/01/2016
Số/Ký hiệu: 4789/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2490 lượt / Tải về: 36 lượt

Điều động ông Đặng Bá Dự, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh đến nhận công tác và bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 01/01/2016
18/12/2015
65 Quyết định số 4959/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Như Công, giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 01/01/2016
Số/Ký hiệu: 4959/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2446 lượt / Tải về: 33 lượt

Bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Như Công, giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 01/01/2016
28/12/2015
66 Quyết định số 4968/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Phan Thị Hà, giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 01/01/2016
Số/Ký hiệu: 4968/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2259 lượt / Tải về: 19 lượt

Bổ nhiệm có thời hạn bà Phan Thị Hà, giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 01/01/2016
28/12/2015
67 Quyết định số 4931/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Cảnh Hà, giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 01/01/2016
Số/Ký hiệu: 4931/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2244 lượt / Tải về: 22 lượt

Bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Cảnh Hà, giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 01/01/2016
28/12/2015
68 Quyết định số 4933/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Tuấn Phong, giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 01/01/2016
Số/Ký hiệu: 4933/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2264 lượt / Tải về: 18 lượt

Bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Tuấn Phong, giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 01/01/2016
28/12/2015
69 Quyết định số 4924/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Thanh Tâm, giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 01/01/2016
Số/Ký hiệu: 4924/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2418 lượt / Tải về: 28 lượt

Bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Thanh Tâm, giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 01/01/2016
28/12/2015
70 Quyết định số 4535/QĐ-UBND ngày 25/11/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Văn Ẩn, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 01/12/2015
Số/Ký hiệu: 4535/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 1211 lượt / Tải về: 24 lượt

Bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Văn Ẩn, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 01/12/2015
25/11/2015
71 Quyết định số 4535/QĐ-UBND ngày 25/11/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Văn Ẩn, Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 01/12/2015
Số/Ký hiệu: 4535/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 1958 lượt / Tải về: 16 lượt

Bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Văn Ẩn, Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 01/12/2015
25/11/2015
72 Quyết định số 4269/QĐ-UBND ngày 05/11/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Bá Nghĩa, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 4269/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2206 lượt / Tải về: 48 lượt

Bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Bá Nghĩa, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Nam
05/11/2015
73 Quyết định số 4270/QĐ-UBND ngày 05/11/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Phan Văn Phu, giữ chức Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và Khoa học-Công nghệ Quảng Nam trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
Số/Ký hiệu: 4270/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 1932 lượt / Tải về: 15 lượt

Bổ nhiệm lại có thời hạn ông Phan Văn Phu, giữ chức Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và Khoa học-Công nghệ Quảng Nam trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
05/11/2015
74 Quyết định số 4215/QĐ-UBND ngày 02/11/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc cử ông Đỗ Vạn Lộc, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 4215/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2428 lượt / Tải về: 30 lượt

Về việc cử ông Đỗ Vạn Lộc, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
02/11/2015
75 Quyết định số 4005/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Lê Thủy Trinh, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, giữ chức Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ kể từ ngày 01/11/2015
Số/Ký hiệu: 4005/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 1940 lượt / Tải về: 25 lượt

Bổ nhiệm có thời hạn bà Lê Thủy Trinh, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, giữ chức Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ kể từ ngày 01/11/2015
27/10/2015
76 Quyết định số 4043/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thôi kiêm giữ chức vụ Phó Chánh văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam đối với ông Phạm Đình Thành, Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính thuộc Sở NN&PTNT
Số/Ký hiệu: 4043/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 1989 lượt / Tải về: 14 lượt

Về việc thôi kiêm giữ chức vụ Phó Chánh văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam đối với ông Phạm Đình Thành, Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính thuộc Sở NN&PTNT
29/10/2015
77 Quyết định số 4020/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc cử ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Nam thay cho ông Huỳnh Khánh Toàn, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 4020/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 1976 lượt / Tải về: 16 lượt

Về việc cử ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Nam thay cho ông Huỳnh Khánh Toàn, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Nam
28/10/2015
78 Quyết định số 3637/QĐ-UBND ngày 08/10/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Tấn Minh, Trưởng phòng Quy hoạch - Tổng hợp thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, giữ chức Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 15/10/2015
Số/Ký hiệu: 3637/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2143 lượt / Tải về: 55 lượt

Về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Tấn Minh, Trưởng phòng Quy hoạch - Tổng hợp thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, giữ chức Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 15/10/2015
08/10/2015
79 Quyết định số 3497/QĐ-UBND ngày 29/9/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Võ Văn Nghi, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Quảng Nam, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam, kể từ ngày 01/10/2015
Số/Ký hiệu: 3497/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2146 lượt / Tải về: 30 lượt

Về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Võ Văn Nghi, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Quảng Nam, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam, kể từ ngày 01/10/2015
29/09/2015
80 Quyết định số 3499/QĐ-UBND ngày 29/9/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Vinh Hiển, Phó Chủ nhiệm Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam, giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam thuộc Văn phòng UBND tỉnh, kể từ ngày 01/10/2015
Số/Ký hiệu: 3499/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2061 lượt / Tải về: 16 lượt

Về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Vinh Hiển, Phó Chủ nhiệm Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam, giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam thuộc Văn phòng UBND tỉnh, kể từ ngày 01/10/2015
29/09/2015
Hệ thống quản lýChế độ chính sách
Quản lý Nhà nước

Đăng nhập
Tài khoản  
 
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ