Quyết định bổ nhiệm
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 292 items in 15 pages
41 Quyết định số 4968/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Phan Thị Hà, giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 01/01/2016
Số/Ký hiệu: 4968/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 1515 lượt / Tải về: 18 lượt

Bổ nhiệm có thời hạn bà Phan Thị Hà, giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 01/01/2016
28/12/2015
42 Quyết định số 4931/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Cảnh Hà, giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 01/01/2016
Số/Ký hiệu: 4931/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 1523 lượt / Tải về: 21 lượt

Bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Cảnh Hà, giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 01/01/2016
28/12/2015
43 Quyết định số 4933/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Tuấn Phong, giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 01/01/2016
Số/Ký hiệu: 4933/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 1534 lượt / Tải về: 16 lượt

Bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Tuấn Phong, giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 01/01/2016
28/12/2015
44 Quyết định số 4924/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Thanh Tâm, giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 01/01/2016
Số/Ký hiệu: 4924/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 1658 lượt / Tải về: 23 lượt

Bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Thanh Tâm, giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 01/01/2016
28/12/2015
45 Quyết định số 4535/QĐ-UBND ngày 25/11/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Văn Ẩn, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 01/12/2015
Số/Ký hiệu: 4535/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 629 lượt / Tải về: 18 lượt

Bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Văn Ẩn, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 01/12/2015
25/11/2015
46 Quyết định số 4535/QĐ-UBND ngày 25/11/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Văn Ẩn, Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 01/12/2015
Số/Ký hiệu: 4535/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 1199 lượt / Tải về: 14 lượt

Bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Văn Ẩn, Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 01/12/2015
25/11/2015
47 Quyết định số 4269/QĐ-UBND ngày 05/11/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Bá Nghĩa, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 4269/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 1506 lượt / Tải về: 48 lượt

Bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Bá Nghĩa, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Nam
05/11/2015
48 Quyết định số 4270/QĐ-UBND ngày 05/11/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Phan Văn Phu, giữ chức Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và Khoa học-Công nghệ Quảng Nam trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
Số/Ký hiệu: 4270/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 1279 lượt / Tải về: 14 lượt

Bổ nhiệm lại có thời hạn ông Phan Văn Phu, giữ chức Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và Khoa học-Công nghệ Quảng Nam trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
05/11/2015
49 Quyết định số 4215/QĐ-UBND ngày 02/11/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc cử ông Đỗ Vạn Lộc, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 4215/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 1740 lượt / Tải về: 28 lượt

Về việc cử ông Đỗ Vạn Lộc, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
02/11/2015
50 Quyết định số 4005/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Lê Thủy Trinh, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, giữ chức Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ kể từ ngày 01/11/2015
Số/Ký hiệu: 4005/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 1261 lượt / Tải về: 25 lượt

Bổ nhiệm có thời hạn bà Lê Thủy Trinh, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, giữ chức Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ kể từ ngày 01/11/2015
27/10/2015
51 Quyết định số 4043/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thôi kiêm giữ chức vụ Phó Chánh văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam đối với ông Phạm Đình Thành, Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính thuộc Sở NN&PTNT
Số/Ký hiệu: 4043/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 1301 lượt / Tải về: 13 lượt

Về việc thôi kiêm giữ chức vụ Phó Chánh văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam đối với ông Phạm Đình Thành, Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính thuộc Sở NN&PTNT
29/10/2015
52 Quyết định số 4020/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc cử ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Nam thay cho ông Huỳnh Khánh Toàn, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 4020/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 1243 lượt / Tải về: 16 lượt

Về việc cử ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Nam thay cho ông Huỳnh Khánh Toàn, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Nam
28/10/2015
53 Quyết định số 3637/QĐ-UBND ngày 08/10/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Tấn Minh, Trưởng phòng Quy hoạch - Tổng hợp thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, giữ chức Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 15/10/2015
Số/Ký hiệu: 3637/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 1434 lượt / Tải về: 52 lượt

Về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Tấn Minh, Trưởng phòng Quy hoạch - Tổng hợp thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, giữ chức Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 15/10/2015
08/10/2015
54 Quyết định số 3497/QĐ-UBND ngày 29/9/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Võ Văn Nghi, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Quảng Nam, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam, kể từ ngày 01/10/2015
Số/Ký hiệu: 3497/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 1529 lượt / Tải về: 29 lượt

Về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Võ Văn Nghi, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Quảng Nam, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam, kể từ ngày 01/10/2015
29/09/2015
55 Quyết định số 3499/QĐ-UBND ngày 29/9/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Vinh Hiển, Phó Chủ nhiệm Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam, giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam thuộc Văn phòng UBND tỉnh, kể từ ngày 01/10/2015
Số/Ký hiệu: 3499/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 1350 lượt / Tải về: 16 lượt

Về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Vinh Hiển, Phó Chủ nhiệm Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam, giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam thuộc Văn phòng UBND tỉnh, kể từ ngày 01/10/2015
29/09/2015
56 Quyết định số 3498/QĐ-UBND ngày 29/9/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Đình Hoàng, giữ chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam thuộc Sở Y tế
Số/Ký hiệu: 3498/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 1342 lượt / Tải về: 12 lượt

Về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Đình Hoàng, giữ chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam thuộc Sở Y tế
29/09/2015
57 Quyết định số 3493/QĐ-UBND ngày 29/9/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Hữu Sáng, giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 3493/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 1553 lượt / Tải về: 73 lượt

Về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Hữu Sáng, giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
29/09/2015
58 Quyết định số 3385/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc tiếp nhận ông Nguyễn Hồng Quang, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam về nhận công tác tại Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam và bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh, kể từ ngày 23/9/2015
Số/Ký hiệu: 3385/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 1844 lượt / Tải về: 41 lượt

Về việc tiếp nhận ông Nguyễn Hồng Quang, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam về nhận công tác tại Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam và bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh, kể từ ngày 23/9/2015
01/09/2015
59 Quyết định số 3407/QĐ-UBND ngày 22/9/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Phan Thị Hà, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng, giữ chức Phó Giám đốc Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 23/9/2015
Số/Ký hiệu: 3407/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 1916 lượt / Tải về: 34 lượt

Về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Phan Thị Hà, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng, giữ chức Phó Giám đốc Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 23/9/2015
22/09/2015
60 Quyết định số 3376/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Phước Hoài Bảo, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 23/9/2015
Số/Ký hiệu: 3376/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 1654 lượt / Tải về: 63 lượt

Về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Phước Hoài Bảo, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 23/9/2015
21/09/2015


Hệ thống quản lý
Chế độ chính sách
Quản lý Nhà nước
    


Đăng nhập
Tài khoản