Quyết định bổ nhiệm
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 317 items in 16 pages
41 Quyết định số 1898/QĐ-UBND 01/6/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Văn Quang, giữ chức vụ Kiểm soát viên công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 1898/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 854 lượt / Tải về: 4 lượt

Bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Văn Quang, giữ chức vụ Kiểm soát viên công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam
01/06/2016
42 Quyết định số 1873/QĐ-UBND ngày 30/5/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc điều động ông Nguyễn Vinh Hiển, Phó Trưởng Ban Tiếp công dân trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam đến nhận công tác tại Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam kể từ ngày 01/6/2016; nhiệm vụ của ông Nguyễn Vinh Hiển do Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam phân công
Số/Ký hiệu: 1873/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 3389 lượt / Tải về: 67 lượt

Về việc điều động ông Nguyễn Vinh Hiển, Phó Trưởng Ban Tiếp công dân trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam đến nhận công tác tại Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam kể từ ngày 01/6/2016; nhiệm vụ của ông Nguyễn Vinh Hiển do Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam phân công
30/05/2016
43 Quyết định số 1900/QĐ-UBND ngày 01/6/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Hứa Trọng Nghĩa, giữ chức vụ Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 1900/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 3167 lượt / Tải về: 19 lượt

Về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Hứa Trọng Nghĩa, giữ chức vụ Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Nam
01/06/2016
44 Quyết định số 1897/QĐ-UBND ngày 01/6/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Phạm Ngọc Sinh, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 1897/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 3182 lượt / Tải về: 29 lượt

Về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Phạm Ngọc Sinh, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam
01/06/2016
45 Quyết định số 1899/QĐ-UBND ngày 01/6/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Võ Như Toàn, Trưởng phòng Nước - Khí tượng thuỷ văn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường Quảng Nam trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, kể từ ngày 01/6/2016
Số/Ký hiệu: 1899/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 3385 lượt / Tải về: 54 lượt

Về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Võ Như Toàn, Trưởng phòng Nước - Khí tượng thuỷ văn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường Quảng Nam trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, kể từ ngày 01/6/2016
01/06/2016
46 Quyết định số 1898/QĐ-UBND ngày 01/6/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Văn Quang, giữ chức vụ Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên Khai thác thuỷ lợi Quảng Nam.
Số/Ký hiệu: 1898/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2918 lượt / Tải về: 12 lượt

Về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Văn Quang, giữ chức vụ Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên Khai thác thuỷ lợi Quảng Nam.
01/06/2016
47 Quyết định số 1654/QĐ-UBND ngày 10/5/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc cử ông Ngô Tấn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ sản Quảng Nam, kể từ ngày 10/5/2016 cho đến khi Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chính thức bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ sản Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 1654/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2026 lượt / Tải về: 8 lượt

Cử ông Ngô Tấn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ sản Quảng Nam, kể từ ngày 10/5/2016 cho đến khi Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chính thức bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ sản Quảng Nam
10/05/2016
48 Quyết định số 1440/QĐ-UBND ngày 20/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Võ Văn Nghi, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Quảng Nam, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam trực thuộc Sở NN&PTNT, kể từ ngày 20/4/2016
Số/Ký hiệu: 1440/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 1103 lượt / Tải về: 9 lượt

Về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Võ Văn Nghi, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Quảng Nam, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam trực thuộc Sở NN&PTNT, kể từ ngày 20/4/2016
20/04/2016
49 Quyết định số 1392/QĐ-UBND ngày 15/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Bùi Thị Bích Thuỷ giữ chức Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm Quảng Nam, trực thuộc Sở Y tế, kể từ ngày 15/4/2016
Số/Ký hiệu: 1392/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 3863 lượt / Tải về: 55 lượt

Về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Bùi Thị Bích Thuỷ giữ chức Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm Quảng Nam, trực thuộc Sở Y tế, kể từ ngày 15/4/2016
15/04/2016
50 Quyết định số 1391/QĐ-UBND ngày 15/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc điều động ông Huỳnh Phước Nhất đến nhận công tác tại Sở Y tế kể từ ngày 15/4/2016, nhiệm vụ của ông Huỳnh Phước Nhất do Giám đốc Sở Y tế phân công
Số/Ký hiệu: 1391/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 3575 lượt / Tải về: 62 lượt

Về việc điều động ông Huỳnh Phước Nhất đến nhận công tác tại Sở Y tế kể từ ngày 15/4/2016, nhiệm vụ của ông Huỳnh Phước Nhất do Giám đốc Sở Y tế phân công
15/04/2016
51 Quyết định số 1390/QĐ-UBND ngày 15/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Văn Tân giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Quảng Nam, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số/Ký hiệu: 1390/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 3348 lượt / Tải về: 26 lượt

Về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Văn Tân giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Quảng Nam, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
15/04/2016
52 Quyết định số 1389/QĐ-UBND ngày 15/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Từ Văn Khánh giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam, kể từ ngày 15/4/2016
Số/Ký hiệu: 1389/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 3059 lượt / Tải về: 40 lượt

Quyết định số 1389/QĐ-UBND ngày 15/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Từ Văn Khánh giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam, kể từ ngày 15/4/2016
15/04/2016
53 Quyết định số 1388/QĐ-UBND ngày 15/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Phước Tuấn giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Xã hội Quảng Nam trực thuộc Sở Lao động, Thương Binh - Xã hội
Số/Ký hiệu: 1388/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2769 lượt / Tải về: 26 lượt

Về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Phước Tuấn giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Xã hội Quảng Nam trực thuộc Sở Lao động, Thương Binh - Xã hội
15/04/2016
54 Quyết định số 934/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Thành Nam, giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục chăn nuôi và Thú y Quảng Nam trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kể từ ngày 15/3/2016
Số/Ký hiệu: 934/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2737 lượt / Tải về: 48 lượt

Bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Thành Nam, giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục chăn nuôi và Thú y Quảng Nam trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kể từ ngày 15/3/2016
14/03/2016
55 Quyết định số 827/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Mai Văn Tám, giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh, kể từ ngày 08/3/2016
Số/Ký hiệu: 827/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2794 lượt / Tải về: 115 lượt

Về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Mai Văn Tám, giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh, kể từ ngày 08/3/2016
08/03/2016
56 Quyết định số 755/QĐ-UBND ngày 01/3/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc điều động ông Nguyễn Văn Cầm đến nhận công tác tại TT Da liễu Quảng Nam và bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Giám đốc TT Da liễu Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 755/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2570 lượt / Tải về: 46 lượt

Việc điều động ông Nguyễn Văn Cầm đến nhận công tác tại TT Da liễu Quảng Nam và bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Giám đốc TT Da liễu Quảng Nam
01/03/2016
57 Quyết định số 749/QĐ-UBND ngày 01/3/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Hồ Văn Minh giữ chức vụ Giám đốc BQL rừng phòng hộ Sông Kôn
Số/Ký hiệu: 749/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2255 lượt / Tải về: 27 lượt

Về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Hồ Văn Minh giữ chức vụ Giám đốc BQL rừng phòng hộ Sông Kôn
01/03/2016
58 Quyết định số 750/QĐ-UBND tỉnh ngày 01/3/2016 của UBND tỉnh về việc cử ông Trần Út, giữ chức vụ Quyền Giám đốc TT Phát triển Sâm Ngọc Linh và Dược liệu Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 750/QĐ-UBND tỉnh ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2274 lượt / Tải về: 21 lượt

Về việc cử ông Trần Út, giữ chức vụ Quyền Giám đốc TT Phát triển Sâm Ngọc Linh và Dược liệu Quảng Nam
01/03/2016
59 Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 11/01/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Đỗ Thanh Lâm giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 90/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2264 lượt / Tải về: 58 lượt

Bổ nhiệm có thời hạn ông Đỗ Thanh Lâm giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam
11/01/2016
60 Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 11/01/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Võ Văn Điềm giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 89/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2615 lượt / Tải về: 76 lượt

Bổ nhiệm có thời hạn ông Võ Văn Điềm giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam
11/01/2016
Hệ thống quản lýChế độ chính sách
Quản lý Nhà nước

Đăng nhập
Tài khoản  
 
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ