Quyết định bổ nhiệm
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 317 items in 16 pages
301 Quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Đức Bình, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Công chức số 1
Số/Ký hiệu: 2624/QĐ-UBND ; Người ký: Chủ tịch Lê Phước Thanh
Đã xem: 9192 lượt / Tải về: 781 lượt

Quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Đức Bình, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Công chức số 1, giữ chức vụ Trưởng phòng Công chứng số 1 thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 01/9/2011.
22/08/2011
302 Quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Văn Bá Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Phục vụ đối ngoại Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 2622/QĐ-UBND ; Người ký: Chủ tịch Lê Phước Thanh
Đã xem: 2692 lượt / Tải về: 30 lượt

Quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Văn Bá Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Phục vụ đối ngoại Quảng Nam, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Phục vụ đối ngoại thuộc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 01/9/2011.
22/08/2011
303 Quyết định điều động ông Nguyễn Như Công, Trưởng Phòng Quy hoạch và xây dựng thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai
Số/Ký hiệu: 2585/QĐ-UBND ; Người ký: Chủ tịch Lê Phước Thanh
Đã xem: 2883 lượt / Tải về: 34 lượt

Quyết định điều động ông Nguyễn Như Công, Trưởng Phòng Quy hoạch và xây dựng thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai, đến nhận công tác tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh và bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 19/8/2011.
17/08/2011
304 Quyết định điều động ông Trần Văn Huỳnh, Trưởng Phòng Tài chính-Đầu tư thuộc Sở Tài chính tỉnh
Số/Ký hiệu: 2584/QĐ-UBND ; Người ký: Chủ tịch Lê Phước Thanh
Đã xem: 2452 lượt / Tải về: 17 lượt

Quyết định điều động ông Trần Văn Huỳnh, Trưởng Phòng Tài chính-Đầu tư thuộc Sở Tài chính tỉnh, đến nhận công tác tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh và bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quảng lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 19/8/2011.
17/08/2011
305 Quyết định điều động ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn
Số/Ký hiệu: 2582/QĐ-UBND ; Người ký: Chủ tịch Lê Phước Thanh
Đã xem: 2722 lượt / Tải về: 23 lượt

Quyết định điều động ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn, đến nhận công tác tại Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai và bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai, kể từ ngày 01/9/2011.
17/08/2011
306 Quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Đình Thảng, quyền Hiệu trưởng Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 2532/QĐ-UBND ; Người ký: Chủ tịch Lê Phước Thanh
Đã xem: 2772 lượt / Tải về: 43 lượt

Quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Đình Thảng, quyền Hiệu trưởng Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Quảng Nam giữ chức Hiệu trưởng Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Quảng Nam thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 15/8/2011.
10/08/2011
307 Quyết định bổ nhiệm lại có thời hạn ông Phan Việt Cường
Số/Ký hiệu: 2162/QĐ-UBND ; Người ký: Chủ tịch Lê Phước Thanh
Đã xem: 2027 lượt / Tải về: 16 lượt

Quyết định bổ nhiệm lại có thời hạn ông Phan Việt Cường, giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam.
01/07/2011
308 Quyết định bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Khắc Minh
Số/Ký hiệu: 1839/QÐ-UBND ; Người ký: Chủ tịch Lê Phước Thanh
Đã xem: 1838 lượt / Tải về: 5 lượt

Quyết định bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Khắc Minh, giữ chức Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam
03/06/2011
309 Quyết định bổ nhiệm lại có thời hạn bà Huỳnh Thị Minh Nguyệt
Số/Ký hiệu: 1840/QÐ-UBND ; Người ký: Chủ tịch Lê Phước Thanh
Đã xem: 1798 lượt / Tải về: 2 lượt

Quyết định bổ nhiệm lại có thời hạn bà Huỳnh Thị Minh Nguyệt, giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam
03/06/2011
310 Quyết định bổ nhiệm lại có thời hạn ông Phạm Văn Chuyên
Số/Ký hiệu: 1841/QÐ-UBND ; Người ký: Chủ tịch Lê Phước Thanh
Đã xem: 1861 lượt / Tải về: 5 lượt

Quyết định bổ nhiệm lại có thời hạn ông Phạm Văn Chuyên, giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Nam
03/06/2011
311 Quyết định điều động ông Nguyễn Văn Lúa, Phó Trưởng Ban Quảng lý Khu kinh tế mở Chu Lai
Số/Ký hiệu: 1527/QÐ-UBND ; Người ký: Chủ tịch Lê Phước Thanh
Đã xem: 2208 lượt / Tải về: 24 lượt

Quyết định điều động ông Nguyễn Văn Lúa, Phó Trưởng Ban Quảng lý Khu kinh tế mở Chu Lai, đến nhận công tác tại UBND thành phố Tam Kỳ
16/05/2011
312 Quyết định bổ nhiệm có thời hạn bà Lê Thị Tuyết Hạnh, Chi cục phó phụ trách Chi cục Bảo vệ Môi trường Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 1477/QÐ-UBND ; Người ký: Chủ tịch Lê Phước Thanh
Đã xem: 2940 lượt / Tải về: 15 lượt

Quyết định bổ nhiệm có thời hạn bà Lê Thị Tuyết Hạnh, Chi cục phó phụ trách Chi cục Bảo vệ Môi trường Quảng Nam giữ chức Chi cục Trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 01/6/2011
11/05/2011
313 Quyết định bổ nhiệm lại có thời hạn ông Vũ Phúc Thịnh
Số/Ký hiệu: 1478/QÐ-UBND ; Người ký: Chủ tịch Lê Phước Thanh
Đã xem: 1912 lượt / Tải về: 7 lượt

Quyết định bổ nhiệm lại có thời hạn ông Vũ Phúc Thịnh giữ chức Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ A Vương thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam
11/05/2011
314 Quyết định giao ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Tam Kỳ
Số/Ký hiệu: 1402/QÐ-UBND ; Người ký: Chủ tịch Lê Phước Thanh
Đã xem: 4201 lượt / Tải về: 45 lượt

Quyết định giao ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Tam Kỳ phụ trách, điều hành UBND thành phố Tam Kỳ cho đến khi HĐND thành phố Tam Kỳ nhiệm kỳ 2011-2016 bầu Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ.pdf
05/05/2011
315 Quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Bùi Văn Tuất, Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Tiêu chuẩn- Đo lường-Chất lượng Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 1346/QÐ-UBND ; Người ký: Chủ tịch Lê Phước Thanh
Đã xem: 3228 lượt / Tải về: 90 lượt

Quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Bùi Văn Tuất, Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Tiêu chuẩn- Đo lường-Chất lượng Quảng Nam giữ chức Chi cục Trưởng Chi cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 05/5/2011.pdf
29/04/2011
316 Quyết định V/v kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 1193/QÐ-UBND ; Người ký: Chủ tịch Lê Phước Thanh
Đã xem: 3407 lượt / Tải về: 99 lượt

Quyết định V/v kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam đối với ông Trình Văn Truyền
18/04/2011
317 Quyết định V/v kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam đối với ông Nguyễn Như Chính
Số/Ký hiệu: 1194/QÐ-UBND ; Người ký: Chủ tịch Lê Phước Thanh
Đã xem: 2922 lượt / Tải về: 91 lượt

Quyết định V/v kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam đối với ông Nguyễn Như Chính
18/04/2011