Quyết định bổ nhiệm
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 317 items in 16 pages
201 Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Phạm Thị Ngọc Quyên giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 2619/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 3766 lượt / Tải về: 71 lượt

Quyết định số 2619/QĐ-UBND ngày 23/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Phạm Thị Ngọc Quyên giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam
23/08/2013
202 Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Văn Việt giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, kể từ ngày 01/8/2013
Số/Ký hiệu: 2375/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 2916 lượt / Tải về: 44 lượt

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Văn Việt giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh
31/07/2013
203 Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Huỳnh Thanh, giữ chức vụ Chi Cục trưởng Chi Cục Phòng chống tệ nạn xã hội Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 2374/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 2900 lượt / Tải về: 21 lượt

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Huỳnh Thanh, giữ chức vụ Chi Cục trưởng Chi Cục Phòng chống tệ nạn xã hội Quảng Nam
31/07/2013
204 Quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Trương Xuân Tý giữ chức vụ Chi Cục trưởng Chi Cục Thủy lợi thuộc Sở Nông ngiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 01/8/2013
Số/Ký hiệu: 2373/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 4023 lượt / Tải về: 68 lượt

Quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Trương Xuân Tý giữ chức vụ Chi Cục trưởng Chi Cục Thủy lợi thuộc Sở Nông ngiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 01/8/2013
31/07/2013
205 Quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Phan Văn Chín giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 01/7/2013
Số/Ký hiệu: 2007/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 4240 lượt / Tải về: 124 lượt

Quyết định số 2007/QĐ-UBND ngày 27/6/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Phan Văn Chín, Phó Giám đốc Phụ trách Sở Tài chính, giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 01/7/2013
27/06/2013
206 Quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Kim Sơn, giữ chức vụ Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 01/7/2013
Số/Ký hiệu: 2005/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 4096 lượt / Tải về: 55 lượt

Quyết định số 2005/QĐ-UBND ngày 27/6/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Kim Sơn, Trưởng phòng Thời sự thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình, giữ chức vụ Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 01/7/2013
27/06/2013
207 Quyết định điều động ông Đỗ Công An đến nhận công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam, kể từ ngày 01/7/2013
Số/Ký hiệu: 1990/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 3145 lượt / Tải về: 62 lượt

Quyết định số 1990/QĐ-UBND ngày 26/6/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động ông Đỗ Công An, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo kiêm Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng tỉnh, đến nhận công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam, kể từ ngày 01/7/2013
26/06/2013
208 Quyết định về việc cử ông Phan Tấn Nghị phụ trách Thanh tra tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 1996/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 2945 lượt / Tải về: 39 lượt

Quyết định số 1996/QĐ-UBND ngày 26/6/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cử ông Phan Tấn Nghị, Phó Chánh Thanh tra tỉnh phụ trách Thanh tra tỉnh tỉnh, kể từ ngày 01/7/2013, cho đến khi Chủ tịch UBND tỉnh chính thức bổ nhiệm Chánh Thanh tra tỉnh
26/06/2013
209 Quyết định điều động ông Phan Việt Cường, Chánh Thanh tra tỉnh, đến nhận công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam, kể từ ngày 01/7/2013
Số/Ký hiệu: 1981/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 5217 lượt / Tải về: 127 lượt

Quyết định số 1981/QĐ-UBND ngày 26/6/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam về việc điều động ông Phan Việt Cường, Chánh Thanh tra tỉnh, đến nhận công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam, kể từ ngày 01/7/2013
26/06/2013
210 Quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Quang Trung giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 01/7/2013
Số/Ký hiệu: 1998/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 3085 lượt / Tải về: 22 lượt

Quyết định số 1998/QĐ-UBND ngày 26/6/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Quang Trung, Trưởng phòng Biên giới và Hợp tác Quốc tế thuộc Sở Ngoại vụ, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 01/7/2013
26/06/2013
211 Quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Bá Tú giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 01/7/2013
Số/Ký hiệu: 1989/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 3018 lượt / Tải về: 20 lượt

Quyết định số 1989/QĐ-UBND ngày 26/6/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Bá Tú, Trưởng phòng Quy hoạch thuộc Sở Xây dựng, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 01/7/2013
26/06/2013
212 Quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Thái Hoàng Vũ giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 01/7/2013
Số/Ký hiệu: 1999/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 3564 lượt / Tải về: 71 lượt

Quyết định số 1999/QĐ-UBND ngày 26/6/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Thái Hoàng Vũ, Trưởng phòng Quản lý Hạ tầng thuộc Sở Xây dựng, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 01/7/2013
26/06/2013
213 Quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Minh Hưng giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 1671/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 3313 lượt / Tải về: 77 lượt

Quyết định số 1671/QĐ-UBND ngày 28/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Minh Hưng giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam
28/05/2013
214 Quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Võ Thanh Tùng giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 1670/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 2739 lượt / Tải về: 41 lượt

Quyết định số 1670/QĐ-UBND ngày 28/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Võ Thanh Tùng giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Quảng Nam, kể từ ngày 03/6/2013.
28/05/2013
215 Quyết định tiếp nhận ông Nguyễn Thanh Quang đến nhận công tác tại Sở Công thương và bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 1675/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 3462 lượt / Tải về: 78 lượt

Quyết định số 1675/QĐ-UBND ngày 28/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp nhận ông Nguyễn Thanh Quang đến nhận công tác tại Sở Công thương và bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Quảng Nam
28/05/2013
216 Quyết định bổ nhiệm có thời hạn bà Vũ Thị Phương Anh giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 1668/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 2772 lượt / Tải về: 99 lượt

Quyết định số 1668/QĐ-UBND ngày 28/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Vũ Thị Phương Anh giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Nam, kể từ ngày 03/6/2013
28/05/2013
217 Quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Huỳnh Thế Vịnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 1669/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 3198 lượt / Tải về: 76 lượt

Quyết định số 1669/QĐ-UBND ngày 28/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Huỳnh Thế Vịnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 03/6/2013
28/05/2013
218 Quyết định bổ nhiệm bà Phạm Thị Hoàng Tâm giữ chức vụ Chi Cục trưởng Chi Cục Nuôi trồng thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 03/6/2013
Số/Ký hiệu: 1555/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 3217 lượt / Tải về: 55 lượt

Quyết định số 1555/QĐ-UBND ngày 15/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Phạm Thị Hoàng Tâm giữ chức vụ Chi Cục trưởng Chi Cục Nuôi trồng thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam kể từ ngày 03/6/2013
15/05/2013
219 Quyết định bổ nhiệm ông Trần Văn Anh giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 03/6/2013
Số/Ký hiệu: 1549/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 4006 lượt / Tải về: 69 lượt

Quyết định số 1549/QĐ-UBND ngày 15/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Văn Anh giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 03/6/2013
15/05/2013
220 Quyết định bổ nhiệm lại ông Ngô Tấn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 1550/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 3125 lượt / Tải về: 47 lượt

Quyết định số 1550/QĐ-UBND ngày 15/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Ngô Tấn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam
15/05/2013
Hệ thống quản lýChế độ chính sách
Quản lý Nhà nước

Đăng nhập
Tài khoản  
 
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ