Quyết định bổ nhiệm
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 317 items in 16 pages
181 Quyết định số 857/QĐ-UBND ngày 19/3/2014 của UBND tỉnh về việc giao ông Nguyễn Phi Thạnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Phú Ninh phụ trách, điều hành UBND huyện Phú Ninh, kể từ ngày 01/4/2014
Số/Ký hiệu: 857/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 2999 lượt / Tải về: 94 lượt

Quyết định của UBND tỉnh về việc giao ông Nguyễn Phi Thạnh phụ trách, điều hành UBND huyện Phú Ninh, kể từ ngày 01/4/2014
19/03/2014
182 Quyết định số 876/QĐ-UBND ngày 20/3/2014 của UBND tỉnh về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Quyết Thắng, Trưởng khoa Công nghệ Kỹ thuật xây dựng thuộc Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam, giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam, kể từ ngày 01/4/2014
Số/Ký hiệu: 876/QĐ_UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 2687 lượt / Tải về: 29 lượt

Quyết định của UBND tỉnh về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Quyết Thắng giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam, kể từ ngày 01/4/2014
20/03/2014
183 Quyết định số 647/QĐ-UBND ngày 26/02/2014 của UBND tỉnh Điều động ông Đặng Phong, Phó Giám đốc Sở Tài chính đến nhận công tác tại Thanh tra tỉnh và bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam, kề từ ngày 04/3/2014
Số/Ký hiệu: 647/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 3304 lượt / Tải về: 87 lượt

Quyết định Điều động ông Đặng Phong, Phó Giám đốc Sở Tài chính đến nhận công tác tại Thanh tra tỉnh và bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam, kề từ ngày 04/3/2014
26/02/2014
184 Quyết định số 649/QĐ-UBND ngày 26/02/2014 của UBND tỉnh Điều động, luân chuyển ông Lê Phước Hoài Bảo, Trưởng Phòng Xúc tiến đầu tư thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, đến nhận công tác tại UBND huyện Thăng Bình, kể từ ngày 04/3/2014
Số/Ký hiệu: 649/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 4623 lượt / Tải về: 213 lượt

Quyết định số 649/QĐ-UBND ngày 26/02/2014 của UBND tỉnh Điều động, luân chuyển ông Lê Phước Hoài Bảo, Trưởng Phòng Xúc tiến đầu tư thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, đến nhận công tác tại UBND huyện Thăng Bình, kể từ ngày 04/3/2014
26/02/2014
185 Quyết định số 458/QĐ-UBND ngày 11/02/2014 của UBND tỉnh về việc tiếp nhận bà Trịnh Thị Minh Xuân, Cán bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy, đến nhận công tác tại Sở Nội vụ và bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam; phân công làm Trưởng Ban Thi đua-Khen thưởng Quảng Nam, kể từ ngày 12/02/2014
Số/Ký hiệu: 458/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 3765 lượt / Tải về: 108 lượt

Quyết định của UBND tỉnh về việc tiếp nhận bà Trịnh Thị Minh Xuân, Cán bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy, đến nhận công tác tại Sở Nội vụ và bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam; phân công làm Trưởng Ban Thi đua-Khen thưởng Quảng Nam, kể từ ngày 12/02/2014
11/02/2014
186 Quyết định số 4069/QĐ-UBND ngày 23/12/2013 của UBND tỉnh về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Viễn giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 02/01/2014
Số/Ký hiệu: 4069/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 3615 lượt / Tải về: 133 lượt

Về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Viễn giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 02/01/2014
23/12/2013
187 Quyết định số 3202/QĐ-UBND ngày 21/10/2013 của UBND tỉnh về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với ông Nguyễn Văn Hàm
Số/Ký hiệu: 3202/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 2933 lượt / Tải về: 64 lượt

Về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với ông Nguyễn Văn Hàm
21/10/2013
188 Quyết định số 3202/QĐ-UBND ngày 21/10/2013 của UBND tỉnh về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Đinh Hài giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Số/Ký hiệu: 3201/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 3320 lượt / Tải về: 87 lượt

Về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Đinh Hài giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
21/10/2013
189 Quyết định số 3200/QĐ-UBND ngày 21/10/2013 của UBND tỉnh về việc bổ nhiệm có thời hạn đối với ông Nguyễn Đình Vương Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm giống lâm nghiệp Quảng Nam giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm giống lâm nghiệp Quảng Nam thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 3200/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 2716 lượt / Tải về: 31 lượt

Về việc bổ nhiệm có thời hạn đối với ông Nguyễn Đình Vương Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm giống lâm nghiệp Quảng Nam giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm giống lâm nghiệp Quảng Nam thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam
21/10/2013
190 Quyết định số 3199/QĐ-UBND ngày 21/10/2013 của UBND tỉnh về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Trần Ngọc Pháp, giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Lao và bệnh phổi Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 3199/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 2704 lượt / Tải về: 20 lượt

Về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Trần Ngọc Pháp, giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Lao và bệnh phổi Quảng Nam
21/10/2013
191 Quyết định số 3204/QĐ-UBND ngày 21/10/2013 của UBND tỉnh về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với ông Nguyễn Hoàng Bích
Số/Ký hiệu: 3204/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 2694 lượt / Tải về: 22 lượt

Về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với ông Nguyễn Hoàng Bích
21/10/2013
192 Quyết định số 3207/QĐ-UBND ngày 21/10/2013 của UBND tỉnh về việc bổ nhiệm lại ông Hồ Xuân Tịnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Số/Ký hiệu: 3207/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 2829 lượt / Tải về: 16 lượt

Về việc bổ nhiệm lại ông Hồ Xuân Tịnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
21/10/2013
193 Quyết định số 3206/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam ngày 21/10/2013 về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Hồ Tấn Cường, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Số/Ký hiệu: 3202/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 2692 lượt / Tải về: 8 lượt

Về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Hồ Tấn Cường, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
21/10/2013
194 Quyết định số 3205/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam ngày 21/10/2013 về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Thành Tự, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Số/Ký hiệu: 3205/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 2593 lượt / Tải về: 7 lượt

Về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Thành Tự, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
21/10/2013
195 Quyết định số 3203/QĐ-UBND ngày 21/10/2013 về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với bà Võ Thị Ngọc Hà
Số/Ký hiệu: 3203/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 2599 lượt / Tải về: 15 lượt

Về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với bà Võ Thị Ngọc Hà
21/10/2013
196 Quyết định số 3150/QĐ-UBND ngày 14/10/2013 của UBND tỉnh về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Trịnh Minh Nghĩa giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 15/10/2013
Số/Ký hiệu: 3150/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 2101 lượt / Tải về: 33 lượt

Về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Trịnh Minh Nghĩa giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 15/10/2013
14/10/2013
197 Quyết định số 3149/QĐ-UBND ngày 14/10/2013 của UBND tỉnh về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Viết Tích giữ chức vụ Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 15/10/2013
Số/Ký hiệu: 3149/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 2142 lượt / Tải về: 28 lượt

Về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Viết Tích giữ chức vụ Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 15/10/2013
14/10/2013
198 Quyết định số 2887/QĐ-UBND ngày 19/9/2013 của UBND tỉnh về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Tô Mười, giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 2887/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 3085 lượt / Tải về: 47 lượt

Về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Tô Mười, giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc tỉnh Quảng Nam
19/09/2013
199 Quyết định số 2886/QĐ-UBND ngày 19/9/2013 của UBND tỉnh về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Thùy, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 2886/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 2813 lượt / Tải về: 25 lượt

Về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Thùy, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
19/09/2013
200 Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp nhận ông Lê Ngọc Quảng và bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 2618/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 6289 lượt / Tải về: 421 lượt

Quyết định số 2618/QĐ-UBND ngày 23/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp nhận ông Lê Ngọc Quảng và bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
23/08/2013
Hệ thống quản lýChế độ chính sách
Quản lý Nhà nước

Đăng nhập
Tài khoản  
 
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ