Văn bản - Công chức Viên chức
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụ
Số/Ký hiệu: 08/2013/TT-BNV
Ngày ban hành: 31/07/2013
Người ký: Nguyễn Duy Thăng
Ngày hiệu lực: 15/09/2013
Thông tư của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, được áp dụng từ 15/9/2013
Còn hiệu lực
Tập tin văn bản: TT_08.2013.TT.BNV.pdf Dung lượng: 0.99 Mb [ Tải về 2117 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, được áp dụng từ 15/9/2013


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 14168 lượt ]Quay lại
Hệ thống quản lýChế độ chính sách
Quản lý Nhà nước
    

Đăng nhập
Tài khoản