Văn bản - Công chức Viên chức
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 1097/SNV-CCVC
Ngày ban hành: 30/11/2012
Người ký: Bùi Công Hai
Ngày hiệu lực: 30/11/2012
Công văn của Sở Nội vụ tỉnh về việc báo cáo danh sách, số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.
Còn hiệu lực
Tập tin văn bản: BC_so_luong__chat_luong_CBCCVC_2012.rar Dung lượng: 128.59 Kb [ Tải về 792 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Công văn số 1097/SNV-CCVC (kèm theo Mẫu báo cáo chất lượng, số lượng CBCCVC năm 2012) ban hành ngày 30/11/2012 của Sở Nội vụ tỉnh về việc báo cáo danh sách, số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 7074 lượt ]Quay lại
Hệ thống quản lýChế độ chính sách
Quản lý Nhà nước

Đăng nhập
Tài khoản