Danh bạ điện thoại và email công chức Sở Nội vụ
  • .:: Chọn danh sách Phòng ban ::.
    • Sở Nội vụ
Tên:
Email:
Điện thoại:
STTẢnh Đại DiệnHọ & TênĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
61 Mính Nguyễn Mính
Phó Trưởng ban
Ban Tôn giáo
0982303056


minhbtg92@yahoo.com.vn
62 Tâm Nguyễn Thị Tâm
Chánh Văn phòng
Ban Tôn giáo
0934 804 302
3 820263

tambtgqnam@yahoo.com.vn
63 Khiết Cao Minh Khiết
PTP Nghiệp vụ
Ban Tôn giáo
0935 963 169
3852986

 
64 Nguyện Đặng Thị Hồng Nguyện
Chuyên viên
Ban Tôn giáo
0905314445
3810696

nguyentgqnam@yahoo.com
65 Phương Dương Hồ Phương
Chuyên viên
Ban Tôn giáo
0973064829
3818559

duonghophuong2011@gmail.com
66 Chính Nguyễn Văn Chính
Chuyên viên
Ban Tôn giáo
0335 222 759
3852986

nguyenchinh121975@gmail.com
67 Nam Ngô Đức Nam
Chuyên viên
Ban Tôn giáo
0905 712 702
3 820265

ducnamsnv2@gmail.com
68 Phước Nguyễn Thành Phước
Chuyên viên
Ban Tôn giáo
0905 411 241
3810606

thanhphuoc.08a2@gmail.com
69 Tuyết Hà Thị Ánh Tuyết
Chuyên viên
Ban Tôn giáo
0335641410
3818559

haanhtuyet9@gmail.com
70 Nữ Nguyễn Thị Nữ
Chuyên viên
Ban Tôn giáo
0934837336


nu79btgquangnam@gmail.com
71 Vinh Đặng Phú Vinh
Cán sự
Ban Tôn giáo
0935 718 068
3820276

phuvinhtgqnam@gmail.com
72 Hồng Trương Thị Hồng
Nhân viên
Ban Tôn giáo
0935217626


thihongkt@gmail.com
73 Tuấn Hồ Lê Như Tuấn
Giám đốc
Trung tâm Lưu trữ lịch sử
0905119159
3855022

74 Phương Nguyễn Thị Minh Phương
Phó Giám Đốc
Trung tâm Lưu trữ lịch sử
0935 220 167
3 829456

minhphuong0881@gmail.com
75 Thương Nguyễn Thị Thu Thương
Kế toán
Trung tâm Lưu trữ lịch sử
  0983 911123
3 812 697

thuthuongsnv@gmail.com
76 Vương Nguyễn Quốc Vương
Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ
Trung tâm Lưu trữ lịch sử
0906 462 546
3829456

77 Nguyệt Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Lưu trữ viên
Trung tâm Lưu trữ lịch sử
0777 485 237
3 827679

nguyenthithunguyetdl@gmail.com
78 Lan Trần Thị Thanh Lan
Kế toán
Trung tâm Lưu trữ lịch sử
0901 164 222
3812697

79 Trang Lâm Thị Xuân Trang
Lưu trữ viên
Trung tâm Lưu trữ lịch sử
0905 868 389
3 827679

trangttltqnam@gmail.com
80  Lý Nguyễn Thị Kim Lý
Cán sự
Trung tâm Lưu trữ lịch sử
0377 642 186
3 829456

nguyenthikimly69@gmail.com