Giải quyết đơn thư, khiếu nại:
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 22/05/2013 .Lượt xem: 1571 lượt.

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Ban Thi đua - Khen thưởng Quảng Nam nhận đơn thư khiếu nại của cá nhân và tổ chức chuyển đến (hoặc hỏi trực tiếp)
- Bước 2: Trả lời cho tổ chức, cá nhân về nội dung đơn thư thuộc thẩm quyền của Ban Thi đua - Khen thưởng.( hoặc chuyển đơn thư đến cơ quan có thẩm quyền). Trường hợp đơn thư khiếu nại về khen thưởng thành tích kháng chiến (tồn đọng) thực hiện theo quy định của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

2. Cách thức thực hiện
:

- Trực tiếp tại cơ quan hành chính hoặc qua bưu điện

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a. Thành phần hồ sơ:

- Đơn, thư khiếu nại và các giấy tờ có liên quan

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: Trong vòng 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn, thư khiếu nại.
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Thi đua -Khen thưởng -Sở Nội vụ tỉnh.
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận.
8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không
9. Phí, lệ phí: không
10. Yêu cầu, điều kiện: không
11. Căn cứ pháp lý:

- Luật Khiếu nại, tố cáo;
- Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006.

[Trở về]
Các tin cũ hơn:
Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ
Thẩm định việc thành lập tổ chức sự nghiệp nhà nước