Cấp đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động ở tỉnh
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 22/05/2013 .Lượt xem: 1639 lượt.

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, chức sắc tôn giáo hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh.
- Bước 2: Ban Tôn giáo tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ và các giấy tờ khác có liên quan; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ. Nếu hồ sơ hợp lệ, viết hẹn ngày trả kết quả.
- Bước 3: Ban Tôn giáo thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ không đủ điều kiện cấp đăng ký thì trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết nêu rõ lý do, yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ để đủ điều kiện cấp. Nếu hồ sơ đủ điều kiện thì tiến hành cấp đăng ký.
- Bước 4: Tổ chức, chức sắc tôn giáo đến nhận kết quả tại Ban Tôn giáo theo Giấy hẹn.

2. Cách thức thực hiện:

- Hồ sơ nộp trực tiếp tại Ban Tôn giáo Quảng Nam (số 01 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ)

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a. Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đăng ký hoạt động tôn giáo theo mẫu (trong đó nêu rõ tên tổ chức, nguồn gốc hình thành, quá trình phát triển ở Việt Nam, tôn chỉ, mục đích, phạm vi hoạt động, số lượng tín đồ của tổ chức vào thời điểm đăng ký, dự kiến nơi đặt trụ sở, nơi thờ tự của tổ chức;
- Giáo lý, giáo luật và bản tóm tắt nội dung giáo lý, giáo luật;
- Danh sách dự kiến những người đứng đầu tổ chức, những người này phải là công dân Việt Nam, có đủ năng lực hành vi dân sự, có uy tín trong tổ chức

b. Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: Trong vòng 45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh;
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo + Sở Nội vụ tỉnh.
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

-
Đơn đăng ký hoạt động tôn giáo (theo mẫu M1 ban hành kèm theo Công văn số 494/TGCP ngày 28/6/2005 Ban Tôn giáo Chính phủ về việc phát hành biểu mẫu hướng dẫn).

9.
Phí, lệ phí:
Không
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: không
11. Căn cứ pháp lý:

- Pháp lệnh số 21/PL-UBTVQH11, ngày 18/6/2004 của Uỷ ban Thừơng vụ Quốc hội về Tín ngưỡng, tôn giáo. Có hiệu lực từ ngày 15/11/2004.
- Nghị định số 22/2005/NĐ-CP, ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều về Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo. Có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

[Trở về]
Các tin cũ hơn:
Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ
Thẩm định việc thành lập tổ chức sự nghiệp nhà nước