Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp vượt ra ngoài phạm vi một huyện của cơ sở tín ngưỡng.
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 22/05/2013 .Lượt xem: 1384 lượt.

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, chức sắc tôn giáo hoàn thiện hồ sơ và nộp trực tiếp tại Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam.
- Bước 2: Ban Tôn giáo tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ và các giấy tờ khác có liên quan; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ. Nếu hồ sơ hợp lệ viết Giấy hẹn ngày trả kết quả.
- Bước 3: Ban Tôn giáo thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ không đủ điều kiện cấp đăng ký thì trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết nêu rõ lý do, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ để đủ điều kiện cấp đăng ký theo quy định của pháp luật. nếu hồ sơ đủ điều kiện thì tiến hành cấp đăng ký.
- Bước 4: Tổ chức, chức sắc tôn giáo đến nhận kết quả tại Ban Tôn giáo theo Giấy hẹn.

2. Cách thức thực hiện:

- Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Ban Tôn giáo Quảng Nam (số 01 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ)

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a. Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản thông báo quyên góp

b. Số lượng hồ sơ: 02(bộ))

4. Thời hạn giải quyết:
Trong vòng 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh;
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Văn bản chấp thuận.
8. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: không
9. Phí, lệ phí: Không
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: không
11. Căn cứ pháp lý:

- Pháp lệnh số 21/PL-UBTVQH11, ngày 18/6/2004 của Uỷ ban Thừơng vụ Quốc hội về Tín ngưỡng, tôn giáo. Có hiệu lực từ ngày 15/11/2004.
- Nghị định số 22/2005/NĐ-CP, ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều về Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo. Có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

[Trở về]
Các tin cũ hơn:
Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ
Thẩm định việc thành lập tổ chức sự nghiệp nhà nước