Chấp thuận việc cải tạo, nâng cấp xây dựng mới công trình tôn giáo.
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 22/05/2013 .Lượt xem: 1510 lượt.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức tôn giáo hoàn thiện hồ sơ và nộp trực tiếp tại Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam.

Bước 2: Ban Tôn giáo tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ và các giấy tờ khác có liên quan; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ.

Bước 3: Ban Tôn giáo thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ không đủ điều kiện thì trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết nêu rõ lý do, yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ để đủ điều kiện cấp. Nếu hồ sơ đủ điều kiện thì tiến hành thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh cho chủ trương thống nhất.

- Cách thức thực hiện:

Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Ban Tôn giáo Quảng Nam (số 01 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ).

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp phép xây dựng.

- Bản vẽ thiết kế xây dựng công trình.

 - Giấy tờ về quyền sử dụng đất theo qui định của Pháp luật về đất đai.

- Ý kiến thống nhất bằng văn bản của cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo.

 + Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: Trong vòng 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

-  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không

- Phí, lệ phí: Không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: không

- Căn cứ pháp lý:

+ Pháp lệnh số 21/PL-UBTVQH11 ngày 18/6/2004 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về tín ngưỡng, tôn giáo.

+ Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

+ Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày  25/3/2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

[Trở về]
Các tin cũ hơn:
Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ
Thẩm định việc thành lập tổ chức sự nghiệp nhà nước