Đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử của các chức sắc, nhà tu hành
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 22/05/2013 .Lượt xem: 1688 lượt.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức tôn giáo thực hiện việc phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử, nhà tu hành gửi văn bản đăng ký đến Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam.

Bước 2: Ban Tôn giáo xem xét văn bản đề nghị và đề nghị bổ sung trong trường hợp cần thiết.

Bước 3: Ban Tôn giáo phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ không đủ điều kiện thì trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết nêu rõ lý do, yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ. Nếu hồ sơ đủ điều kiện thì Ban Tôn giáo xem xét, chấp thuận người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử được hoạt động theo chức danh đã đăng ký.

- Cách thức thực hiện:

Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Ban Tôn giáo Quảng Nam, (số 01 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ) hoặc qua đường bưu điện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ:

- Thành phần bản đăng ký (theo mẫu)

+ Số lượng hồ sơ : 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các tổ chức tôn giáo hợp pháp ở Việt Nam thực hiện việc phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Người được phong chức,  phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử được hoặc không được hoạt động tôn giáo theo chức danh đã được đăng ký.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đăng ký phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử (theo mẫu B16 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày  25/3/2013 của Bộ Nội vụ).  

- Phí, lệ phí: Không

- Yêu cầu, điều kiện: Người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử phải đáp ứng các điều kiện sau:

+ Là công dân Việt Nam, có tư cách đạo đức tốt;

+ Có tinh thần đoàn kết, hoà hợp dân tộc;

+ Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.

- Căn cứ pháp lý:

+ Pháp lệnh số 21/PL-UBTVQH11 ngày 18/6/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tín ngưỡng, tôn giáo. Có hiệu lực từ ngày 15/11/2004.

+ Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

+ Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày  25/3/2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

+ Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 24/12/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam về  ban hành quy chế phân cấp một số công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

[Trở về]
Các tin mới hơn:
A. BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH
1. LĨNH VỰC TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
2. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC QUỸ XÃ HỘI, QUỸ TỪ THIỆN
3. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘI
4. LĨNH VỰC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
5. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC THANH NIÊN
6. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VĂN THƯ - LƯU TRỮ
7. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÔN GIÁO
8. LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN
    
1   2  
    
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ