Chấp thuận việc thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 22/05/2013 .Lượt xem: 1679 lượt.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, chức sắc tôn giáo hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam.

Bước 2: Ban Tôn giáo tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ và các giấy tờ khác có liên quan; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ. Nếu hồ sơ hợp lệ, viết giấy hẹn ngày trả kết quả.

Bước 3: Ban Tôn giáo thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ không đủ điều kiện cấp đăng ký thì trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết nêu rõ lý do, yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ để đủ điều kiện cấp. Nếu hồ sơ đủ điều kiện thì tiến hành thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh ra quyết định cho phép thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở.

Bước 4: Tổ chức, chức sắc tôn giáo đến nhận kết quả tại Ban Tôn giáo theo Giấy hẹn.

- Cách thức thực hiện:

Hồ sơ nộp trực tiếp tại Ban Tôn giáo Quảng Nam (số 01 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ).

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin thành lập, chia tách, sáp nhập tổ chức tôn giáo trực thuộc (theo mẫu).

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: Trong vòng  20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

+ Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Đơn xin thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc (theo mẫu B7, B8 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013).

- Phí, lệ phí: Không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

+ Có văn bản đề nghị của tổ chức tôn giáo.

+ Tổ chức được thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất thuộc hệ thống của tổ chức tôn giáo đã được nhà nước chấp thuận.

+ Số lượng tín đồ tại địa bàn đáp ứng điều kiện quy định tại hiến chương, điều lệ của tổ chức tôn giáo;

+ Số lượng tín đồ của tổ chức tôn giáo trực thuộc đông, địa bàn hoạt động rộng, khó quản lý và tổ chức hoạt động tôn giáo (đối với trường hợp chia tách).

+ Tổ chức sáp nhập hợp nhất thuộc hệ thống tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước công nhận.

- Căn cứ pháp lý:

+ Pháp lệnh số 21/PL-UBTVQH11 ngày 18/6/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tín ngưỡng, tôn giáo. Có hiệu lực từ ngày 15/11/2004.

+ Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

+ Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày  25/3/2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

+ Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 24/12/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam về  ban hành quy chế phân cấp một số công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập
Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập:
Thủ tục thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
Thủ tục công nhận quỹ đủ điều điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ
Thủ tục quỹ tự giải thể
Thủ tục đổi tên quỹ
Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động
Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ
Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ
Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ
    
1   2