Công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động chủ yếu ở một tỉnh
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 22/05/2013 .Lượt xem: 1572 lượt.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức đã được cấp đăng ký hoạt động tôn giáo gửi hồ sơ đến  Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam.

Bước 2: Ban Tôn giáo tiếp nhận xem xét hồ sơ và đề nghị bổ sung trong trường hợp cần thiết.

Bước 3:

+ Ban Tôn giáo phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ, trình Chủ tịch UBND tỉnh.

+ Chủ tịch UBND tỉnh căn cứ tờ trình Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) công nhận hoặc không công nhận tổ chức tôn giáo. Trường hợp không công nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu lý do.

- Cách thức thực hiện:

Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Ban Tôn giáo Quảng Nam vào các ngày làm việc trong tuần hoặc qua đường bưu điện (số 01 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ).

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo (theo mẫu).

- Báo cáo tóm tắt quá trình hoạt động của tổ chức từ khi được cấp đăng ký hoạt động tôn giáo.

- Giáo lý, giáo luật, lễ nghi.

- Hiến chương, điều lệ của tổ chức.

 + Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các tổ chức được cấp đăng ký hoạt động tôn giáo có phạm vi hoạt động chủ yếu ở một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công nhận tổ chức tôn giáo hoặc văn bản trả lời về việc không công nhận tổ chức tôn giáo.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo (Mẫu B6 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013).

- Căn cứ pháp lý:

+ Pháp lệnh số 21/PL-UBTVQH11 ngày 18/6/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tín ngưỡng, tôn giáo. Có hiệu lực từ ngày 15/11/2004.

+ Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

+ Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

+ Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 24/12/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam về  ban hành quy chế phân cấp một số công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

[Trở về]
Các tin mới hơn:
A. BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH
1. LĨNH VỰC TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
2. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC QUỸ XÃ HỘI, QUỸ TỪ THIỆN
3. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘI
4. LĨNH VỰC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
5. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC THANH NIÊN
6. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VĂN THƯ - LƯU TRỮ
7. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÔN GIÁO
8. LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN
    
1   2  
    
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ