Phê duyệt Điều lệ Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 21/05/2013 .Lượt xem: 1581 lượt.

1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Tổ chức hoàn thiện hồ sơ và nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nội vụ.
- Bước 2. Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các văn bản có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ. Viết giấy biên nhận hồ sơ.
- Bước 3. Sở Nội vụ nghiên cứu, thẩm định hồ sơ. Nếu hồ sơ đủ điều kiện, Sở Nội vụ trình UBND tỉnh xem xét, quyết định; nếu không đủ điều kiện, thông báo cho tổ chức biết, nêu rõ lý do.
- Bước 4. Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nội vụ.

2. Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Sở Nội vụ (Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả). Địa chỉ: số 268 đường Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ. Số điện thoại: 0510.3.811843.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a. Thành phần hồ sơ:

- Công văn đề nghị của Hội và của cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực Hội hoạt động.
- Dự thảo Điều lệ (kèm file văn bản hoặc đĩa vi tính) và biên bản thông qua điều lệ hội.
- Biên bản bầu ban lãnh đạo, ban kiểm tra (có danh sách kèm theo) và lý lịch người đứng đầu hội (bản chính).
- Chương trình hoạt động của hội.
- Nghị quyết đại hội.


b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4.
 Thời hạn giải quyết: 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, thẩm định, trình UBND tỉnh.
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nội vụ tỉnh
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính
8. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: không
9. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không
10. Căn cứ pháp lý:

- Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.
- Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

[Trở về]
Các tin cũ hơn:
Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ
Thẩm định việc thành lập tổ chức sự nghiệp nhà nước