Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 21/05/2013 .Lượt xem: 29063 lượt.

 Tuyển dụng công chức


 Thẩm định việc thành lập tổ chức sự nghiệp nhà nước
 Thẩm định việc tổ chức lại tổ chức sự nghiệp nhà nước
 Thẩm định việc giải thể tổ chức sự nghiệp nhà nước


 Cho phép thành lập Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện, thị xã, thành phố
 Phê duyệt điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện
 Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện, thị xã, thành phố
 Xin phép đặt văn phòng đại diện của hội có phạm vi hoạt động trong cả nước hoặc liên tỉnh
 Tự giải thể đối với hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện, thị xã, thành phố
 Đổi tên đối với hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện, thị xã, thành phố
 Cho phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh, huyện, thị xã, thành phố
 Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh, huyện, thị xã, thành phố
 Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh, huyện, thành phố
 Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh, huyện, thị xã, thành phố
 Đổi tên quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh, huyện, thị xã, thành phố
 Tự giải thể đối với quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh, huyện, thị xã, thành phố
 Đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của quỹ


 Công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động chủ yếu ở một tỉnh
 Chấp thuận việc thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở
 Đăng ký hoạt động của hội đoàn tôn giáo không nhằm mục đích phục vụ lễ nghi tôn giáo, có phạm vi hoạt động trong tỉnh
 Cấp đăng ký hoạt động cho dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong tỉnh
 Chấp thuận việc mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo
 Đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử của các chức sắc, nhà tu hành
 Đăng ký hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở có sự tham gia của tín đồ ngoài phạm vi 01 huyện, thành phố thuộc tỉnh hoặc có tín đồ ngoài tỉnh tham gia
 Đăng ký tổ chức hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo mà không phải là Hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo cơ sở; hội nghị, đại hội cấp Trung ương hoặc toàn đạo
 Chấp thuận các cuộc lễ của tôn giáo diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh hoặc từ tỉnh khác đến tham dự cuộc lễ
 Chấp thuận việc cải tạo, nâng cấp xây dựng mới công trình tôn giáo
 Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp vượt ra ngoài phạm vi một huyện của cơ sở tín ngưỡng
 Cấp đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có phạm vi hoạt động ở một tỉnh
 Chấp thuận sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại cơ sở tôn giáo hợp pháp ở Việt Nam
 Giải quyết (chấp thuận, hoặc không chấp thuận) việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng được tổ chức lần đầu, lễ hội được khôi phục lại sau thời gian gián đoạn; lễ hội tín ngưỡng được tổ chức định kỳ nhưng có thay đổi về nội dung, thời gian, địa điểm so với trước
  Đăng ký Hiến chương, điều lệ sửa đổi của tổ chức tôn giáo
  Giải quyết về thỏa thuận địa điểm giao đất lần đầu, mở rộng diện tích khuôn viên cơ sở thờ tự đối với các tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước công nhận tư cách pháp nhân trên cơ sở ý kiến đề nghị của Sở Xây dựng và Ban Tôn giáo
  Đăng ký hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, thị xã, thành phố trong một tỉnh, có phạm vi hoạt động trong tỉnh
  Tiếp nhận thông báo cách chức bãi nhiệm chức sắc trong tôn giáo
  Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ ngoài huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc ngoài tỉnh
  Chấp thuận hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo mà không phải là Hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo cơ sở; hội nghị, đại hội cấp Trung ương hoặc toàn đạo
  Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một huyện


 Tặng thưởng Cờ thi đua của UBND tỉnh về hoàn thành nhiệm vụ công tác năm cho tập thể
 Tặng thưởng Cờ thi đua của UBND tỉnh theo đợt hoặc theo chuyên đề cho tập thể
 Tặng thưởng Bằng khen UBND tỉnh về hoàn thành nhiệm vụ công tác năm cho tập thể, cá nhân
 Tặng thưởng Bằng khen UBND tỉnh theo đợt thi đua hoặc theo chuyên đề cho tập thể, cá nhân
 Khen thưởng gương người tốt, việc tốt dũng cảm cứu người, đấu tranh phòng chống tội phạm
 Khen thưởng đối ngoại
 Tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh về hoàn thành nhiệm vụ công tác năm cho cá nhân  
 Tặng Danh hiệu tập Tập thể Lao động xuất sắc cho tập thể
 Công nhận và gắn biển công nhận công trình, sản phẩm
 Giải quyết đơn thư, khiếu nại
  Hồ sơ đề nghị cấp đổi hiện vật
[Trở về]
Các tin mới hơn:
A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH
1. LĨNH VỰC TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
2. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC QUỸ XÃ HỘI, QUỸ TỪ THIỆN
3. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘI
4. LĨNH VỰC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
5. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC THANH NIÊN
6. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VĂN THƯ - LƯU TRỮ
7. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÔN GIÁO
8. LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
9. LĨNH VỰC CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC
    
1   2  
    
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ