Đăng ký hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, thị xã, thành phố trong một tỉnh, có phạm vi hoạt động trong tỉnh
Người đăng: Sở Nội vụ .Ngày đăng: 02/07/2015 .Lượt xem: 632 lượt.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức tôn giáo thành lập hội đoàn gửi hồ sơ đến  Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam.

Bước 2: Ban Tôn giáo tiếp nhận xem xét  hồ sơ  và đề nghị bổ sung trong trường hợp cần thiết.

Bước 3:

+ Ban Tôn giáo phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ, trình UBND tỉnh.

+ UBND tỉnh căn cứ tờ trình Ban Tôn giáo cấp hoặc không cấp giấy chứng nhận đăng ký hội đoàn tôn giáo cho tổ chức. Trường hợp từ chối cấp đăng ký thì trả lời bằng văn bản và nêu lý do.

- Cách thức thực hiện:

Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Ban Tôn giáo Quảng Nam (số 01 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ).

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đăng ký (theo mẫu).

- Danh sách những người tham gia điều hành hội đoàn.

- Nội quy, quy chế hoặc điều lệ hoạt động của hội đoàn, trong đó nêu rõ mục đích hoạt động, hệ thống tổ chức và quản lý của hội đoàn.

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: Trong vòng 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy Chứng nhận hoặc văn bản trả lời về việc không cấp Giấy chứng nhận Đăng ký Hội đoàn tôn giáo.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đăng ký hoạt động Hội đoàn tôn giáo (theo mẫu B9 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013).

- Phí, lệ phí: Không

- Yêu cầu, điều kiện: Không

- Căn cứ pháp lý:

+ Pháp lệnh số 21/PL-UBTVQH11 ngày 18/6/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tín ngưỡng, tôn giáo. Có hiệu lực từ ngày 15/11/2004.

+ Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

+ Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày  25/3/2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

+ Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 24/12/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam về  ban hành quy chế phân cấp một số công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

[Trở về]
Các tin mới hơn:
A. BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH
1. LĨNH VỰC TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
2. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC QUỸ XÃ HỘI, QUỸ TỪ THIỆN
3. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘI
4. LĨNH VỰC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
5. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC THANH NIÊN
6. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VĂN THƯ - LƯU TRỮ
7. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÔN GIÁO
8. LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN
    
1   2  
    
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ