Quế Sơn tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam anh hùng”

Sáng ngày 24.7, huyện Quế Sơn tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam anh hùng”; Trao Huân chương độc lập hạng Ba; Tuyên dương điển hình tiên tiến 05 năm (2015-2019) và khen thưởng...

Hội nghị điển hình tiên tiến huyện Phước Sơn giai đoạn 2016 - 2020

Sáng ngày 17.7, UBND huyện Phước Sơn tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2016 - 2020.

Nông Sơn gắn biển công trình chào mừng Đại hội đại biểu đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 23.7, UBND huyện Nông Sơn tổ chức công nhận và gắn biển công nhận 03 công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ tỉnh Quảng Nam 6 tháng cuối năm 2020

Chiều ngày 09.7, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành nội vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Tam Kỳ tổ chức Hội nghị đánh giá Chỉ số cải cách hành chính năm 2019

Chiều ngày 03.7, UBND thành phố Tam Kỳ tổ chức Hội nghị đánh giá chỉ số cải cách hành chính thành phố; công bố Chỉ số cải cách hành chính các xã, phường năm 2019.

UBND tỉnh Quyết định ban hành Quy chế thực hiện công tác văn thư điện tử tại các cơ quan, tổ chức trên...

Ngày 07.7, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 1809/QĐ-UBND về ban hành Quy chế thực hiện công tác văn thư điện tử tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Nông Sơn tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến 05 năm, giai đoạn 2015 - 2020

Ngày 8.7, UBND huyện Nông Sơn tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến 05 năm, giai đoạn 2015 - 2020.

Nông Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020

Ngày 01.7, UBND huyện Nông Sơn tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình tổng thể công tác CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và phương hướng giai đoạn 2021 - 2030.

Hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính các sở ngành, địa phương năm 2019

Sáng ngày 16.6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì hội nghị trực tuyến đánh giá chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), chỉ số sẵn sàng cho...

Tây Giang bế giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng

Sáng ngày 10.6, huyện Tây Giang phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam tổ chức bế giảng và cấp Giấy chứng nhận cho 93 học viên tham dự Lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng.

bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ